Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Huyện Hòa Bình: Tích cực học tập và làm theo gương Bác

Thứ Hai, 05/03/2018 | 16:03

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Hòa Bình xác định đây là công việc thường xuyên của từng tổ chức Đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên gắn với quyết tâm chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Huyện ủy Hòa Bình tuyên dương các cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: X.T

Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Hòa Bình đã có sự chuyển biến tích cực và xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Theo đó, sự chuyển biến về tinh thần, trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác đối với công việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên ngày càng rõ nét hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, huyện Hòa Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại như: còn một số cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; chưa quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chưa có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực để việc học tập và làm theo gương Bác trở thành ý thức tự giác, công việc thường ngày của từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân…

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Bí thư Huyện ủy Hòa Bình, cho biết: Để tạo chuyển biến rõ nét hơn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2018 huyện sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cũng như kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Theo đó, từng địa phương, đơn vị phải lựa chọn nội dung công việc trọng tâm để thực hiện, tạo ra được các phong trào thi đua trong học tập và làm theo gương Bác; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm; xây dựng tốt tinh thần đoàn kết.

Huyện ủy cũng yêu cầu từng cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt và kiểm tra, nhắc nhở để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy ý thức trách nhiệm trong việc học tập và làm theo gương Bác. Đặc biệt là trong tiếp xúc, giải quyết công việc cho dân, quan tâm cách ứng xử và giao tiếp tốt với dân, tập trung chăm lo đời sống nhân dân. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Chương trình của Huyện ủy trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, coi trọng việc tự phê bình và phê bình cũng như công tác kiểm tra, giám sát việc nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và rèn luyện đạo đức, lối sống hàng ngày. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.