Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phước Long: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 04/12/2017 | 17:10

Sau khi tiếp thu, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Long ban hành Kế hoạch số 14 để thực hiện. Nội dung kế hoạch là chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện triển khai tuyên truyền và học tập hai chỉ thị này tại các cơ quan, đơn vị bằng nhiều cách sáng tạo.

Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Huyện ủy Phước Long tổ chức, diễn ra trong tháng 11/2017. Ảnh: N.Q  

Theo đó, Huyện ủy Phước Long đặc biệt quan tâm lãnh đạo tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện những chủ đề rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và công trình, phần việc làm theo Bác sát hợp với từng chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Đồng thời tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với tinh thần trách nhiệm trong nhiệm vụ được phân công, chăm lo phục vụ nhân dân… Trong đó, xác định nêu gương của cán bộ lãnh đạo, thủ trưởng đơn vị trong học tập và làm theo Bác có vai trò quan trọng. Từ đó đã tác động tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức tự giác trong rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, lối sống, không vi phạm 27 biểu hiện về suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó xây dựng, củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết với nhân dân, tạo động lực thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và phong trào hành động cách mạng của địa phương, nhất là phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cơ quan, trường học, trạm y tế, hộ gia đình, xóm, ấp xanh - sạch - đẹp theo tinh thần Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Công văn số 151 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Theo đánh giá của Huyện ủy Phước Long, tình hình kinh tế của địa phương không ngừng phát triển, công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với nước và giảm nghèo được quan tâm đúng mức; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; diện mạo nông thôn luôn được đổi mới; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên. Đến nay có 29/29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch, đăng ký chủ đề, công trình, phần việc làm theo Bác; có gần 1.950/2.550 đảng viên viết kế hoạch cam kết học tập và làm theo Bác, cam kết không mắc phải 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cam kết về trách nhiệm nêu gương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các điểm sinh hoạt chuyên đề hàng tuần trước đây đã chuyển sang sinh hoạt chuyên đề hàng tháng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 17 điểm sinh hoạt. Qua kiểm tra thực tế, các điểm đều sinh hoạt đúng định kỳ, đi sâu nghiên cứu, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt từng chuyên đề; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia sinh hoạt khá đông đủ; nội dung sinh hoạt phong phú, người được phân công trình bày chuyên đề biết chọn nội dung trọng tâm, nêu vấn đề, phân tích, rút kinh nghiệm, liên hệ thực tế của đơn vị. Đồng thời phân công tập thể, cá nhân phát biểu tham luận, thảo luận, liên hệ thực tế của đơn vị, bản thân mình. Đặc biệt, có những đơn vị sáng tạo trong lựa chọn nội dung sinh hoạt; công trình, phần việc làm theo Bác phù hợp với đặc điểm, thời điểm, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, tạo sự kích thích mạnh mẽ làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Các đơn vị được Huyện ủy Phước Long điển hình là Đảng bộ thị trấn Phước Long, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện và Đảng bộ Công an huyện…

Phát biểu tại hội nghị rút kinh nghiệm việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Đặng Tiến Út, Bí thư Huyện ủy Phước Long nhấn mạnh: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng trong huyện phải nghiêm túc thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Trước hết, người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu thực hiện từng công trình, phần việc cụ thể, trong học tập phải có điển hình tập thể, cá nhân. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Văn Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.