Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thị ủy Giá Rai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 15/01/2018 | 14:36

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, BTV Thị ủy Giá Rai đã ban hành 5 kế hoạch, 2 công văn để triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Thị ủy Giá Rai phát biểu chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Quân sự TX. Giá Rai. Ảnh: K.P

BTV Thị ủy Giá Rai chỉ đạo thay các khẩu hiệu hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao từng cơ quan, đơn vị. Treo ảnh hoặc đặt tượng Bác trong hội trường, phòng họp, phòng làm việc phải đảm bảo trang nghiêm, thành kính. Mỗi cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải lựa chọn đăng ký ít nhất từ 1 - 2 công trình, phần việc để thực hiện. Các cấp ủy Đảng luôn xem đây là một nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Từ đó nâng cao nhận thức, tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu.

Thường xuyên tuyên truyền gương người tốt, việc tốt để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo Bác. Đối với cán bộ chủ chốt cần làm tốt trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới, của tập thể đối với cá nhân.

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của BTV Thị ủy, đã có 25 cơ quan, đơn vị, 119 cán bộ chủ chốt và 90% cán bộ, đảng viên đăng ký công trình, phần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, BTV Thị ủy chọn 3 chủ đề học tập và làm theo gồm: Xây dựng nếp sống văn minh đô thị - đời sống văn hóa mới ở nông thôn; Toàn dân phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Cải cách thủ tục hành chính và công tác tiếp dân, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của nhân dân trên địa bàn thị xã. Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thị xã tham gia chào cờ. Trong buổi chào cờ phân công cơ quan, đơn vị phụ trách kể mẩu chuyện về Bác và rút ra ý nghĩa của mẩu chuyện. Từ ý nghĩa của mẩu chuyện liên hệ thực tiễn, vận dụng vào nhiệm vụ được giao của từng đồng chí nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự soi rọi lại mình, xem đây là việc làm tự giác, thường xuyên của tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân, từng bước sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kim Phượng

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.