Khoa học - Công nghệ

  • Chọn khoa học - công nghệ làm động lực cho tái sản xuất nông nghiệp
  • 10:04 09/06/2015
  • Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ngành Nông nghiệp tỉnh xác định: khoa học - công nghệ (KH-CN) là một trong những động lực quan trọng cần được ưu tiên hàng đầu.
  • Hoạt động KH-CN Bạc Liêu: Phát triển nhanh và bền vững
  • 09:20 19/05/2015
  • Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học - công nghệ (KH-CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.