Đẩy mạnh tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Thứ Sáu, 28/09/2018 | 17:39

Có thể nói, những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua đã tạo nên những tiền đề, động lực quan trọng cho Bạc Liêu sẵn sàng tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ. Với việc xác định đúng “5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội” để tập trung đột phá trong tăng trưởng, Bạc Liêu sẽ khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế vốn có và hóa giải các thách thức thành thời cơ.

Khởi công xây dựng biểu tượng con tôm lớn nhất Việt Nam tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Theo đó, Bạc Liêu xác định mục tiêu đến năm 2020 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vào “5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội”. Đó là đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo; phát triển năng lượng tái tạo gồm điện gió, điện mặt trời và điện khí; phát triển du lịch; phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao; phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh và quyết tâm đến hết nhiệm kỳ, Bạc Liêu đứng vào tốp khá trong khu vực ĐBSCL và trung bình khá của cả nước.

Để hoàn thành mục tiêu này, Bạc Liêu sẽ xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030; hoàn thành việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03/NQ-TU của Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020; đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Tập trung phát triển sản xuất có hiệu quả trên cả 2 vùng Nam và Bắc Quốc lộ 1A; tăng cường quản lý, hướng dẫn quy trình và có giải pháp xử lý việc ô nhiễm môi trường nước nuôi tôm công nghệ cao của hộ dân.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, chủ yếu là phát triển nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời). Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án cấp điện nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 và  tranh thủ các nguồn vốn khác để đầu tư lưới điện sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại; sắp xếp ổn định hoạt động hệ thống chợ, trung tâm thương mại; thu hút đầu tư xây dựng hệ thống chợ nông thôn phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh. Tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng ép giá; kiên quyết ngăn chặn triệt để hành vi bơm tạp chất vào tôm và đảm bảo nguồn tôm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, xuất khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung giới thiệu với các nhà đầu tư về các dự án động lực của tỉnh. Ảnh: Kim Trung

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng phát triển đô thị theo chương trình phát triển đô thị quốc gia. Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh và thực hiện phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các đô thị và khu dân cư trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác quản lý và đầu tư, chỉnh trang đô thị, khu dân cư đảm bảo phát triển hài hòa giữa đô thị với nông thôn.

Tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội, xác định đây là một trong những nhân tố chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng cường quản lý đầu tư công chặt chẽ, đúng quy định, có hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị thi công chậm tiến độ hoặc công trình kém chất lượng. Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý hoàn thành dự án đầu tư, nhất là các dự án đã thu hút tại hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2018.

Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước; thắt chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc kê khai thuế, chống thất thu thuế, quyết toán thuế kịp thời, đúng quy định. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi tiêu thường xuyên. Chỉ đạo quyết liệt các ngân hàng thương mại tập trung vốn cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng  để phát triển sản xuất - kinh doanh.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Có giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng hợp tác xã kiểu mới và thực hiện có hiệu quả đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” và triển khai xây dựng mỗi xã có một sản phẩm đặc thù.

Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn lực ngành Y, có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với bác sĩ ở bệnh viện công lập. Củng cố và hoàn thiện tổ chức mạng lưới ngành Y tế, nhất là mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; tăng cường mời gọi đầu tư y tế chất lượng cao. Triển khai quyết liệt các giải pháp mở rộng và tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp phục vụ nhu cầu dạy học và tiến độ triển khai thực hiện chương trình đổi mới theo Nghị quyết của Quốc hội; đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, nhất là đối với cụm 3 dự án giáo dục tại khu quy hoạch phía Đông  đường Võ Văn Kiệt (phường 1, TP. Bạc Liêu). Xây dựng và ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của tỉnh trong tình hình mới.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể thao và phát triển du lịch; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đầu tư và khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa; tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa gắn với phát triển du lịch. Quan tâm kêu gọi đầu tư tuyến tàu du lịch biển Bạc Liêu - Côn Đảo. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thông tin báo chí, xuất bản và an toàn thông tin…

Chăm lo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội; tích cực triển khai hoàn thành tiến độ thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tích cực tuyên truyền, vận động người nghèo nâng cao ý thức tự giác vươn lên thoát nghèo.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa các trung tâm hành chính công cấp tỉnh và huyện vào hoạt động có hiệu quả; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai đánh giá năng lực canh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI)  và tiếp tục thực hiện, duy trì  nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh...

TÚ ANH (trích lược)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.