Đồng bộ các giải pháp cho phát triển công nghiệp

Thứ Tư, 22/11/2023 | 14:54

Thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã ban hành nhiều giải pháp để phát triển công nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu sản xuất.

Lao động được giải quyết việc làm tại Nhà máy may công nghiệp Vinatex. Ảnh: K.T

KHÔNG NGỪNG TĂNG TRƯỞNG

Có thể nói, sản xuất công nghiệp của tỉnh trong những năm qua liên tục tăng trưởng khá. Trong đó, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp qua các năm đều tăng. Nếu năm 2018 tăng 12,30%, thì đến năm 2022 tăng 17,12%.

Cùng với đó, quy mô sản xuất được mở rộng, dây chuyền công nghệ được cải tiến và đổi mới; năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm không ngừng được nâng lên. Cụ thể, công nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu đến nay vẫn giữ vai trò chủ lực với hệ thống hơn 20 nhà máy, có tổng quy mô công suất thiết kế khoảng 135.000 tấn/năm và tham gia tạo việc làm cho hơn 35.000 lao động. Lĩnh vực may mặc cũng đang từng bước phát triển và tạo việc làm cho hơn 4.000 lao động tại chỗ, góp phần tăng thu ngân sách và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Đặc biệt, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo phát triển khá nhanh và tiếp tục được quan tâm thu hút đầu tư, từng bước xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia.

Hiện nay, các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) không ngừng được đầu tư. Chỉ tính riêng địa bàn TP. Bạc Liêu đã có hơn 1.000 cơ sở sản xuất - kinh doanh với trên 4.500 lao động. Đến nay, tỷ trọng công nghiệp tăng khoảng 14,45%/năm và tỷ trọng công nghiệp/GRDP (theo giá so sánh) chiếm 12,83%.

Có được những kết quả quan trọng trên là do Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách phát triển công nghiệp của địa phương và được cụ thể hóa bằng các mục tiêu, kế hoạch. Đồng thời, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh vào lĩnh vực CN-TTCN gắn với việc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy phát triển nhanh, mạnh nền kinh tế của tỉnh.

TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ

Phát triển công nghiệp tuy không ngừng tăng trưởng, nhưng nhìn chung vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có. Trong đó, Bạc Liêu chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược hay các tập đoàn công nghiệp lớn. Công tác thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông còn hạn chế, tiến độ triển khai một số dự án đầu tư về công nghiệp còn chậm. Một số sản phẩm công nghiệp và sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của tỉnh còn thô, giá trị gia tăng thấp. Mặt khác, Bạc Liêu gặp khó về cơ chế, chính sách trong hỗ trợ, khuyến khích nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học - công nghệ (KH-CN); chưa có cơ chế hợp tác công - tư trong việc triển khai các dự án đổi mới công nghệ, nghiên cứu và phát triển công nghiệp; việc phát triển các doanh nghiệp KH-CN còn hạn chế… Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài cụm công nghiệp còn hạn chế và không đồng bộ, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp còn khá thấp…

Để giải quyết những khó khăn, hạn chế này, Bạc Liêu đã kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan quan tâm hỗ trợ nguồn vốn phục vụ công tác nâng cấp, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch. Đồng thời, tăng mức đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh bằng ngân sách nhà nước, nhất là ưu tiên đầu tư cho những công trình giao thông trọng điểm. Đẩy mạnh vận động các nhà tài trợ tiếp tục cung cấp vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình lớn, có sức lan tỏa, tạo điều kiện để phát triển công nghiệp. Quan tâm hỗ trợ nguồn vốn cho tỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Láng Trâm và kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp do cấp huyện làm chủ đầu tư. Cân đối để từng bước đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách cho KH-CN và đổi mới sáng tạo trong tổng chi ngân sách nhà nước theo quy định…

KIM TRUNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.