Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đông Hải: Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch

Thứ Sáu, 05/01/2024 | 15:16

Năm qua, Phòng Kinh tế và Hạ tầng (KT&HT) huyện Đông Hải đặc biệt quan tâm và tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch xây dựng (QHXD) và quản lý trật tự xây dựng (TTXD). Việc thực hiện tốt công tác này có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề trong xây dựng quy hoạch ngành và lĩnh vực khi kinh tế biển được xác định là mục tiêu xuyên suốt được cụ thể hóa trong Quy hoạch tổng thể của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050.

Xây dựng công trình giao thông ở huyện Đông Hải.

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN

Cụ thể, Phòng KT&HT huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện trong việc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, nhất là triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với QHXD và quản lý TTXD. Đặc biệt là thực hiện lập Quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng (GPXD) và trình phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch như: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Điền Hải đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chi tiết trung tâm đô thị Điền Hải (khu B); Điều chỉnh quy hoạch chung chi tiết xây dựng khu hành chính huyện Đông Hải; Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Định Thành A…

Việc điều chỉnh và tổ chức công bố các quy hoạch này được xem là “đường hướng” giúp các doanh nghiệp an tâm đầu tư vào Đông Hải và khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế vốn có.

Cùng với công tác này, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực cấp GPXD và QHXD đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành có liên quan đẩy mạnh việc cải cách TTHC trong lĩnh vực cấp GPXD, công bố công khai quy hoạch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, tổ chức xin cấp GPXD. Tiến hành rà soát, cập nhật và công bố các TTHC về thẩm định QHXD, cung cấp thông tin quy hoạch trên tinh thần minh bạch và công khai. Qua đó, tạo lòng tin vững chắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong việc chủ động xây dựng và đề ra các kế hoạch mang tính chiến lược cho phát triển dựa trên khát vọng làm giàu từ biển.

Để tạo đồng thuận và đảm bảo tính khả thi của Quy hoạch, Phòng KT&HT huyện đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, các quy định của pháp luật về QHXD và quản lý TTXD để người dân, doanh nghiệp tích cực làm theo. Đặc biệt, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả chiều rộng, lẫn chiều sâu đến người dân các quy định của pháp luật về QHXD và quản lý TTXD, gắn với đó là tăng cường công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực này. Qua kiểm tra, các chủ dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công đều chấp hành tốt các quy định về xây dựng. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND xã Điền Hải và thị trấn Gành Hào phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện tốt quy hoạch. Từ đó, có ý thức tham gia thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về quy hoạch và xây dựng như: Xây dựng nhà trong khu vực đô thị phải xin phép theo quy định, không tự ý xây dựng nhà trong khu quy hoạch, lấn chiếm hành lang lộ giới…

Ngoài ra, UBND huyện còn quan tâm chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập, điều chỉnh, bổ sung Tổ quản lý TTXD trên địa bàn các xã, thị trấn. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý dứt điểm và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các công trình vi phạm TTXD, nhất là khu vực trung tâm các đô thị, lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị và chất vấn của các đại biểu HĐND huyện tại các cuộc họp thường kỳ…

Ngư dân huyện Đông Hải đóng mới phương tiện đánh bắt xa bờ. Ảnh: K.T

TIẾP TỤC PHÁT HUY

Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra trong QHXD và quản lý TTXD chính là luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành trong thực hiện công tác này. Cùng với đó, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quy hoạch và quản lý TTXD. Vì  vậy, một số địa phương đã nhận thức khá tốt về vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác quản lý, xử lý vi phạm về QHXD và TTXD. Qua đó, đã có những giải pháp chỉ đạo quyết liệt hơn trong công tác kiểm tra xử lý công trình vi phạm TTXD, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác này.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác QHXD và quản lý TTXD vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng trong thời gian qua còn chưa thường xuyên, thiếu trọng tâm và chưa tạo được tính lan tỏa mạnh nên chưa tác động nhiều đến nhận thức, hành động của người dân. Chính quyền địa phương ở một số nơi còn chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác vận động, tuyên truyền Nhân dân chấp hành đúng quy định pháp luật về TTXD. Từ đó dẫn đến ý thức chấp hành Luật Xây dựng của người dân còn hạn chế, cố tình vi phạm, gây khó khăn trong công tác quản lý và xử lý vi phạm. Đây cũng là nguyên nhân để giải thích vì sao đã lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt nhưng tình trạng vi phạm TTXD vẫn còn xảy ra. Thêm vào đó, chính quyền ở một số nơi có biểu hiện buông lỏng quản lý, nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý kiến trúc, cảnh quan, an toàn công trình, ảnh hưởng đến các quy hoạch đã được phê duyệt. Kéo theo đó là một số dự án, công trình vi phạm TTXD chậm được phát hiện, xử lý, hoặc có trường hợp xử lý nhưng chưa kiên quyết xử lý triệt để và mới dừng ở bước xử phạt vi phạm hành chính rồi công trình vẫn tồn tại.

Tất cả những khó khăn này sẽ được Phòng KT&HT huyện tham mưu và đề xuất các giải pháp để Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo tập trung thực hiện tốt hơn trong năm 2024. Với trách nhiệm được giao của mình, Phòng KT&HT huyện sẽ đẩy mạnh phối hợp với các ngành, địa phương và phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác QHXD và quản lý TTXD. Đặc biệt là sau khi tỉnh công bố Quy hoạch và huyện Đông Hải sẽ điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch gắn với quy hoạch tổng thể này. Qua đó tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đến với Đông Hải và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững mà công tác quy hoạch phải là tiên phong.

Nguyễn Việt Khái (Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.