Nhịp sống đô thị

Tích cực thực hiện cuộc vận động​ “Nói không với tiêu cực”

Thứ Tư, 20/11/2019 | 14:08

Hưởng ứng cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Bạc Liêu đã ban hành Công văn số 693-CV/TU về việc chỉ đạo thực hiện cuộc vận động này.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các ban đảng, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các phòng, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể.

 Theo đó, các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, hay còn gọi là cuộc vận động “5 không”. Đó là: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ. Gắn cuộc vận động này với việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Hành chính công TP. Bạc Liêu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: L.D

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy với nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, có đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, hiệu quả của nền hành chính, xây dựng chính quyền “Liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”.

Nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế, chính sách; kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành về chế độ công vụ, công chức để tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện; loại bỏ tư tưởng “cục bộ”, “lợi ích nhóm” trong việc xây dựng chính sách của thành phố. Xây dựng quy chế quản lý, chi tiêu, sử dụng tài sản, tài chính trong cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. Xây dựng tiêu chí và quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân vi phạm hoặc có chỉ số hài lòng thấp. Vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, tận tụy, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

Hồng Châu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.