Nhịp sống đô thị

TP. BẠC LIÊU: GẮN XÂY DỰNG ĐẢNG VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN

Thứ Tư, 22/11/2023 | 16:07

Xác định công tác xây dựng đảng (XDĐ), phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đấu tranh với những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng nên Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy TP. Bạc Liêu đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác này.

Mô hình “Chung tay vì cộng đồng” của đoàn viên - thanh niên Phường 2 góp phần gắn kết chính quyền với Nhân dân.

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, HÌNH THỨC

Thời gian qua, công tác XDĐ về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ trên địa bàn TP. Bạc Liêu đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), (khóa XII), (khóa XIII) về “một số vấn đề cấp bách về XDĐ hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt là tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác XDĐ, chính quyền, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng để nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao và xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình với nhiều cách làm hay, sáng tạo trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có được kết quả đáng phấn khởi đó là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức trong sinh hoạt đảng với những cách làm hay. Đồng thời, các tổ chức đảng đã tăng cường công tác quản lý đảng viên, chỉ đạo thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Cùng với đó, các cấp ủy đảng thành phố đã chủ động, tích cực đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ. Nhiều nơi đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch cấp ủy và chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và làm tốt công tác giới thiệu cán bộ ứng cử, tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho đại hội Đảng, cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, kiện toàn bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ lãnh đạo bị khuyết, thiếu ở các cơ quan, đơn vị…

Bên cạnh đó, Thành ủy TP. Bạc Liêu cũng đã chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác nắm tình hình. Rà soát, phân loại, giải quyết kịp thời những vấn đề tồn đọng, bức xúc, phát sinh ở cơ sở. Chỉ đạo Thanh tra phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân…

Tổ chức họp dân tuyên truyền chủ trương xây dựng đô thị tại khu dân cư góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Ảnh: K.T

PHẢI THUẬN LÒNG DÂN

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, công tác XDĐ gắn với làm tốt công tác dân vận từ thành phố đến các phường, xã có nhiều chuyển biến. Từ đó, tạo nên nhiều phong trào thi đua và hành động cách mạng thiết thực, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Đặc biệt là các công trình, phần việc hướng về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Theo đó, các cấp ủy luôn quan tâm và thực hiện tốt việc ban hành các chủ trương, nghị quyết về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của thành phố và các phường, xã, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Ý thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên và ngày càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn ổn định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện các phong trào do cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố phát động.

Song song đó, các cấp ủy đảng, chính quyền TP. Bạc Liêu luôn thực hiện tốt nguyên tắc “Mọi chủ trương, chính sách khi xây dựng, ban hành phải thuận với lòng dân, phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân”. Đặc biệt, chú trọng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, giải quyết dứt điểm những yêu cầu, khiếu nại của công dân gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trên nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được các cấp ủy, chính quyền thực hiện ngày càng tốt hơn và đạt hiệu quả hơn. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch 29 về “thực hiện Quyết định 2479QĐ/TU về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh” và Quyết định 2480 về “Quy định về việc MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trong tỉnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”… đã thể hiện rõ ý nghĩa và tầm quan trọng trong phát huy vai trò của Nhân dân đối với XDĐ, chính quyền và hướng đến xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Không chỉ thế, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường và chỉ đạo quyết liệt. Thường trực Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo và tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Tổ chức đánh giá các dấu hiệu vi phạm thường gặp ở 9 lĩnh vực nhạy cảm và ban hành thành văn bản triển khai đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức để quán triệt thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan hằng tháng để nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức…

LÂM BÍCH

Gắn công tác XDĐ với công tác dân vận, Thành ủy TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo các cấp ủy đảng trong chương trình, kế hoạch kiểm tra của cấp ủy hằng năm phải có nội dung kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết có liên quan đến công tác dân vận. Ban Dân vận cần tham mưu cho Thường trực Thành ủy thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các đảng bộ phường, xã và Mặt trận, các đoàn thể thành phố việc thực hiện Quyết định 297 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố “về củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2011 - 2016 và những năm tiếp theo”, Kế hoạch 30 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố về thực hiện kết luận của Ban Bí thư “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Kế hoạch 31 về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo, Ngày Dân vận khéo và ngày 15 hằng tháng”...

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.