Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Học Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ Tư, 08/11/2023 | 15:30

Sau khi quán triệt Kết luận 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ TP. Bạc Liêu đã tích cực chỉ đạo các ngành, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền và gắn với nhiều phong trào thi đua của đơn vị.

THỰC HÀNH VÀ NÊU GƯƠNG

Để “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thành ủy TP. Bạc Liêu đã bám sát những nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy và xem việc học tập, làm theo Bác là một trong những nội dung quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, xác định đây chính là giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV).

Từ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận 01 và chuyên đề toàn khóa, chủ đề học tập Bác của năm 2023 được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và phù hợp với điều kiện đặc thù của từng ngành, địa phương. Theo đó, đã tổ chức hơn 310 cuộc với hơn 8.330 lượt người tham gia học tập. Nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những nội dung của chuyên đề làm nội dung sinh hoạt, học tập chính trị định kỳ hằng tháng, gắn với liên hệ kiểm điểm việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân theo từng nội dung sinh hoạt học tập và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đặc biệt, nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức và tác phong của Bác được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày, nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng cùng với chính quyền và Nhân dân trong công tác phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nâng cao…

Qua đó giúp CB, ĐV nhận thức sâu sắc hơn những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ đó giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, tự soi, tự sửa và thực hành nêu gương trong CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị ngày càng rõ nét hơn; năng lực thi hành công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên, góp phần lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong cơ quan, đơn vị và toàn xã hội…

Đảng ủy Phường 2 (TP. Bạc Liêu) tổ chức chào cờ đầu tuần gắn với tuyên dương các điển hình làm theo gương Bác. Ảnh: K.T

PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Một trong những việc làm đáng ghi nhận là cùng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, BTV Thành ủy TP. Bạc Liêu đã ban hành Chỉ thị 06 về thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND TP. Bạc Liêu, cấp ủy phường, xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bên cạnh đó, chỉ đạo mỗi CB, ĐV phải đăng ký với chi bộ, cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với kế hoạch học tập và làm theo Bác để rèn luyện, phấn đấu, làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm và thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cấp dưới và CB, ĐV; chỉ đạo tăng cường hoạt động giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và CB, ĐV...

Có thể nói, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 01 của Bộ Chính trị đã được BTV Thành ủy TP. Bạc Liêu chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện sâu rộng trong CB, ĐV và các tầng lớp nhân dân. Sự lãnh đạo quyết liệt ấy đã góp phần nâng cao nhận thức cho CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng cấp ủy, cơ quan, đơn vị về vai trò, trách nhiệm nêu gương ngày càng được rõ hơn trong các mặt công tác.

Cùng với đó, các ngành, địa phương đã duy trì được việc sinh hoạt học tập và làm theo định kỳ hằng tháng kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc của CB, ĐV trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đã kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng nhiều mô hình, tấm gương tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu với những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và thiết thực, có ích cho xã hội, cộng đồng, được đông đảo CB, ĐV và Nhân dân đánh giá cao, được phổ biến nhân rộng.

Có được kết quả này là do vai trò của cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được phát huy. Điều đó được thể hiện ở sự quyết tâm, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và gương mẫu đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác.

Không chỉ thế, các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị vận dụng linh hoạt, sáng tạo và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên thành các chương trình, kế hoạch sát hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị mình. Trong đó, quan tâm đến công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội…

CHÍ THIỆN

------------------------

Qua hơn 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, TP. Bạc Liêu đã có nhiều mô hình, cách làm hay như: mô hình “Giờ làm việc thứ 9” vào chiều thứ Hai và chiều thứ Sáu, “Hẻm không rác, hẻm văn minh”… (Phường 3); mô hình “Tổ tự quản an ninh trật tự trong nhà trọ, nhà cho thuê”, “Đến với dân, không chờ dân đến”… (Phường 7); mô hình “Thắp sáng đường quê”, “Cổng trường an toàn giao thông”… (xã Vĩnh Trạch Đông); Phường 2 có mô hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ sở thờ tự tôn giáo”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu”...

Ngoài ra, nhiều cơ quan, đơn vị khác cũng đã xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình có ý nghĩa thiết thực trong công tác an sinh và đồng hành cùng lao động có hoàn cảnh khó khăn như: “Bếp ăn yêu thương”, “Gian hàng 0 đồng”, “Giải cứu nông sản”…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.