Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Khai thác và phát huy năng lượng sạch

Thứ Tư, 22/03/2023 | 15:12

Thời gian qua, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo các ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển năng lượng sạch theo tinh thần Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về “xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia”.

Một hộ nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Tích hợp quy hoạch điện với phát triển kinh tế - xã hội

Qua việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, từ đó, chủ động và có những định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) phù hợp, thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện 5 trụ cột phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư phát triển các dự án động lực, có công nghệ tiên tiến, hiện đại, hoạt động đạt năng suất, chất lượng, đóng góp quan trọng vào tổng sản lượng điện chung của tỉnh, góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia.

Bên cạnh việc gắn kết chặt chẽ giữa phát triển năng lượng sạch với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển kết cấu hạ tầng theo tinh thần Nghị quyết 10, 11 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, thành phố cũng phát huy vị trí, vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh để phát triển năng lượng sạch phù hợp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý. Phát triển năng lượng sạch đảm bảo hài hòa với các lĩnh vực khác, gắn với quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Để hoàn thành các mục tiêu quan trọng này, TP. Bạc Liêu sẽ phối hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung về xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của thành phố phù hợp với quy hoạch chung tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, tích hợp quy hoạch phát triển năng lượng, đặc biệt là quy hoạch các dự án ngành Điện, đảm bảo tính ổn định, đồng bộ và linh hoạt, gắn kết với các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của thành phố.

Đầu tư lưới điện trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.T

Phát triển hệ thống điện nông thôn

Cùng với đó, chủ động phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng và các sở, ngành tỉnh có liên quan, nắm chặt các dự án ngành Điện đã được quy hoạch trên địa bàn thành phố (bao gồm cả dự án nguồn điện và lưới điện) để lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển của các dự án. Kịp thời rà soát các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan triển khai trên địa bàn thành phố để tránh chồng lấn ảnh hưởng đến việc bố trí quỹ đất cho các dự án năng lượng sạch.

Song song đó, tích cực phối hợp xúc tiến, mời gọi đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện, thực hiện tốt chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất để triển khai thực hiện các dự án về nguồn điện và lưới điện trên địa bàn thành phố, nhất là các dự án điện phục vụ sản xuất, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện chủ trương của tỉnh về mời gọi đầu tư phát triển các dự án điện gió trong đất liền (Nhà máy Điện gió Bạc Liêu A, Bạc Liêu B, Bạc Liêu C, Trạm 22/220kV Phong điện Bạc Liêu 3) theo quy hoạch phát triển điện gió chung của tỉnh. Cập nhật danh mục công trình, dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TP. Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030 đã được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá các dự án điện mặt trời kết hợp với trang trại nông nghiệp có công suất trên 100kW trên địa bàn thành phố và làm tốt công tác định hướng phát triển phù hợp với quy hoạch điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối chung của tỉnh. Có biện pháp quản lý chặt chẽ, đảm bảo các dự án hoạt động đúng nội dung đăng ký kinh doanh (thực hiện các hoạt động trang trại và điện mặt trời), nhằm phát huy tối đa diện tích đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản trong các dự án…

Đặc biệt, sẽ tiếp tục hỗ trợ ngành Điện phát triển lưới điện truyền tải 500kV, 220kV, 110kV đồng bộ với các dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí và điện sinh khối chung trong toàn tỉnh. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đường dây 220kV mạch kép nối Trạm biến áp 220kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220kV nhiệt điện Cà Mau - Sóc Trăng (trên địa bàn Phường 7); Trạm biến áp 110kV Hiệp Thành và đường dây đấu nối (khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát); đường dây 110kV Bạc Liêu 2 - Vĩnh Châu (Phường 1 và xã Vĩnh Trạch). Tiếp tục kêu gọi đầu tư thay thế hệ thống chiếu sáng của thành phố, ứng dụng hệ thống chiếu sáng thông minh, tiết kiệm điện, góp phần bảo vệ môi trường. Cũng như, phối hợp với Điện lực thành phố kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công các công trình điện và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Tăng cường phát triển hệ thống điện nông thôn phục vụ sản xuất và sinh hoạt, nâng cao đời sống nhân dân…

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 04, TP. Bạc Liêu sẽ vận dụng tốt các cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư; rà soát, kiến nghị tỉnh bổ sung các cơ chế, chính sách cho phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, phối hợp xây dựng danh mục cụ thể các chương trình, dự án năng lượng sạch kêu gọi đầu tư đến năm 2025 trên địa bàn thành phố và công khai quy hoạch, công khai các dự án. Xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch.

TP. Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục theo thẩm quyền từ thành phố đến phường, xã; cải thiện môi trường đầu tư, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, phẩm chất đạo đức, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và khắc phục tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chính sách về đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, sử dụng mặt nước trong phát triển các dự án năng lượng sạch; hỗ trợ, tái định cư; có chính sách phù hợp, kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án năng lượng sạch trên địa bàn.

Tích cực tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và vốn từ các thành phần kinh tế khác để đầu tư phát triển lưới điện truyền tải phục vụ giải tỏa công suất các dự án điện gió, điện mặt trời trên địa bàn thành phố và truyền tải cấp điện cho các phụ tải chung toàn tỉnh… Thực hiện tốt những nội dung quy định liên quan đến ngành năng lượng trong Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam, Chiến lược biển Việt Nam và các chiến lược khác có liên quan.

NGUYỄN MINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.