Nhịp sống đô thị

TP. Bạc Liêu: Nâng cao các tiêu chí hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Tư, 24/07/2019 | 16:09

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), TP. Bạc Liêu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Qua đó tạo nên những tiền đề để tiếp tục nâng cao các tiêu chí và hướng đến XDNTM kiểu mẫu.

 Pa-nô tuyên truyền XDNTM ở xã Hiệp Thành.

 Nông dân xã Vĩnh Trạch Đông thu hoạch rau màu. Ảnh: L.D

NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Đảng bộ TP. Bạc Liêu xác định XDNTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần có sự vào cuộc của nhân dân. Bởi, XDNTM chính là phục vụ nhu cầu nhân dân và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng nông thôn.

Với ý nghĩa đó, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chỉ đạo các phòng, ban ngành, đơn vị trên địa bàn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo cùng chung tay thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức XDNTM giai đoạn 2010 - 2020. Đặc biệt là phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong XDNTM gắn với những mô hình, cách làm hay để người dân học tập, làm theo.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước nên việc thực hiện các tiêu chí XDNTM của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Qua 10 năm XDNTM, 3/3 xã của thành phố được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Cụ thể: xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch được công nhận xã NTM năm 2014, xã Vĩnh Trạch Đông được công nhận xã NTM năm 2017. TP. Bạc Liêu đang hoàn thành thủ tục trình tỉnh đề nghị Trung ương công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ XDNTM và tiếp tục XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Việc thực hiện các tiêu chí trong XDNTM đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng nông thôn, như tiêu chí về chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Để thực hiện tốt tiêu chí này, thành phố đã vận động nông dân chuyển đổi sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với liên kết hợp tác; xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư thêm cơ sở mới, mở rộng sản xuất; hỗ trợ giảm nghèo, giới thiệu việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Đến nay, thu nhập bình quân người dân xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch, Vĩnh Trạch Đông đạt 41 triệu đồng/người/năm. Hay trong thực hiện tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, thành phố đã phối hợp với các sở, ngành chức năng tỉnh tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người dân nông thôn ở các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh (hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu của thành phố). Nhờ đó 92% lao động có việc làm thường xuyên.

Đáng phấn khởi nhất là trong thực hiện tiêu chí về giảm nghèo và an sinh xã hội, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Hiệp Thành còn 3,2%, xã Vĩnh Trạch còn 1,19%, xã Vĩnh Trạch Đông còn 1,07%. Toàn thành phố còn 683 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,90%).

Cùng với đó, TP. Bạc Liêu còn hỗ trợ xây 1.060 căn nhà tình thương, sửa chữa 165 căn nhà cho hộ nghèo. Tổng số tiền vận động hàng năm cho công tác giảm nghèo trên 30 tỷ đồng. Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2019 không còn hộ nghèo…

Ngoài ra, thành phố cũng đạt được nhiều kết quả tốt ở các tiêu chí khác như: đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả; phát triển y tế, giáo dục, đào tạo; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, an toàn thực phẩm…

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIÊU CHÍ

Theo Ban chỉ đạo thực hiện chương trình XDNTM TP. Bạc Liêu, qua 10 năm XDNTM, thành phố đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Đó là XDNTM trước tiên phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Do vậy, phải thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội, đặc biệt phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của nhân dân; xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhu cầu cấp bách. Phát huy tối đa các nguồn lực và tranh thủ, tạo điều kiện thu hút đầu tư từ bên ngoài; phát huy nội lực về trí tuệ, công sức, giá trị đầu tư, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Mở rộng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, mọi lợi ích đều phải nhằm vào việc phục vụ nhân dân.

Trong công tác quy hoạch, phải cân đối quỹ đất phù hợp, quy hoạch phải mang tính khoa học; xây dựng kết cấu hạ tầng phải đảm bảo chất lượng, tránh hình thức và chạy theo thành tích. Phát triển nông nghiệp phải đi đôi với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đảm bảo môi trường sinh thái. Chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ phục vụ mục tiêu XDNTM và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy nhiều mô hình sáng tạo ở nông thôn đã mang lại hiệu quả trong XDNTM… Những bài học kinh nghiệm này cần được phát huy để nâng chất phong trào theo chiều sâu, nhất là giữ vững các tiêu chí đã đạt và tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí để hướng đến thực hiện thắng lợi mục tiêu XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo.

Thời gian tới, TP. Bạc Liêu sẽ tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phát động phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xác định rõ mục tiêu, tiêu chí trọng tâm cho từng thời kỳ cụ thể. Đồng thời huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội như: Duy tu các tuyến giao thông liên xã, các tuyến liên ấp chưa đạt chuẩn; sên vét hệ thống kênh thủy lợi phục vụ sản xuất, phục vụ dân sinh. Đầu tư nâng cấp các khu văn hóa, thể thao xã; xây dựng, nâng cấp các chợ, trường, trạm y tế và điện sinh hoạt các nơi chưa đạt chuẩn. Xây dựng hệ thống cấp nước sạch đạt chuẩn quốc gia cung cấp cho người dân ở xã Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và Vĩnh Trạch Đông. Duy tu, nâng cấp hệ thống đê, kè, các cống ngăn mặn và ngăn chặn triều cường, đảm bảo cho vùng sản xuất. Thường xuyên xem xét, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung theo hướng tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu phù hợp với quá trình đô thị hóa của các xã, đảm bảo môi trường nông thôn và phát triển bền vững…

DƯƠNG CHÍ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.