Huyện Hồng Dân: Đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp

Thứ Hai, 11/11/2019 | 17:23

Thời gian qua, huyện Hồng Dân tích cực thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả (giai đoạn 2016 - 2020). Tuy đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách trong quá trình tái cơ cấu.

Mô hình lúa - tôm ở huyện Hồng Dân. Ảnh: Kim Trung

Những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Hồng Dân luôn đạt mức tăng trưởng khá, bình quân từ 4,5 - 5,5%. Cơ cấu kinh tế nội ngành có bước chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản, nhất là phát triển mạnh mô hình sản xuất lúa - tôm. Đến nay, diện tích sản xuất mô hình lúa - tôm của huyện hơn 25.000ha (năm 2010 chỉ khoảng 22.000ha), cho tổng sản lượng tôm bình quân đạt trên 8.800 tấn/năm.

Mặc dù sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, nhưng thiếu bền vững, khả năng cạnh tranh thấp; cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn chuyển dịch chậm. Tốc độ tăng trưởng tuy đạt từ 4,5 - 5,5 %/năm, nhưng dễ bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh và biến động của thị trường. Cơ cấu kinh tế có chuyển biến nhưng còn chậm, trồng trọt vẫn còn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu chung.

Bên cạnh đó, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp và xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, nhất là ở các xã vùng sâu của huyện. Quan hệ sản xuất chậm đổi mới, các hình thức tổ chức sản xuất thiếu hiệu quả. Quy mô của các hợp tác xã nông nghiệp, tổ hợp tác còn nhỏ; trình độ, năng lực quản lý của nhiều cán bộ hợp tác xã còn yếu. Ô nhiễm môi trường tăng, nhiều tài nguyên bị khai thác quá mức…

Để khắc phục những khó khăn trên và tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất, huyện Hồng Dân sẽ tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng giao thông - thủy lợi. Đồng thời tập trung làm tốt công tác chỉ đạo tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Trung Hiếu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.