• Tập trung phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
  • 16:18 11/03/2024
  • Năm 2024, Bạc Liêu tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC), nhất là Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí;
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.