Bổ sung các nguyên tắc khi khen thưởng

Thứ Tư, 13/11/2019 | 17:01

Ngày 4/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP  hướng dẫn Luật Thi đua - Khen thưởng. Theo đó, bổ sung nhiều nguyên tắc khi khen thưởng, cụ thể là khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Thời gian xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành GD-ĐT được xét sau khi kết thúc năm học.

Cá nhân, tập thể không thuộc đối tượng quản lý về tổ chức, cán bộ, quỹ lương, bộ, ban ngành, tỉnh chỉ khen thưởng các hình thức thuộc thẩm quyền, không đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. Không đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước khi bộ, ban ngành, tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị định hoặc phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế, khu vực…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.