Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu

Thứ Tư, 12/08/2020 | 17:28

Ngày 10/7/2020, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Theo Nghị quyết, các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được áp dụng đối với các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp.

Đối tượng được hưởng các chính sách này gồm: Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác. Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết cũng quy định rõ 3 nhóm hỗ trợ, trong đó quy định chi tiết như sau:

Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết: Chủ trì liên kết được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường. Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ này thực hiện theo kế hoạch, chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn từ chương trình, dự án khác.

Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: Dự án liên kết được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết gồm nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng cho mỗi dự án, kế hoạch liên kết.

Nghề rèn - một trong những nghề truyền thống ở huyện Hồng Dân. Ảnh minh họa: K.P

Hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, đối với xây dựng mô hình khuyến nông: Nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước áp dụng theo quy định tại Điều 8 và Điều 29 của Nghị định số 83 ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông. Tổng mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng/mô hình khuyến nông. Đối với đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường thực hiện theo chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết định số 1956 ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ đối với xây dựng mô hình khuyến nông; đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường thực hiện theo quy định của các chương trình, dự án về khuyến nông, chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với hợp tác xã và các nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học - kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ. Tổng mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng cho mỗi hợp đồng, dự án, kế hoạch liên kết. Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ này thực hiện theo quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn từ các chương trình, dự án hợp pháp khác.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2020.

Kim Oanh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.