Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019: Thiết thực, hiệu quả

Thứ Tư, 06/11/2019 | 16:17

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức “Ngày Pháp luật Việt Nam”. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, để ngày pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Từ đó tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật, thực hiện sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong nhân dân.

Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.K

Cụ thể, tỉnh chỉ đạo phải xác định việc hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh. Trong tháng cao điểm, các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức, quán triệt, phổ biến nội dung, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Đồng thời lựa chọn chủ đề, nội dung, hình thức, cách làm phù hợp với điều kiện và đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị như lồng ghép thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật một cách linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và có sức lan tỏa trong xã hội. Ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua phát động, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở. Lồng ghép qua ngày đại đoàn kết của MTTQ, qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, bài trừ thủ tục lạc hậu, mê tín, phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Tăng cường công khai thông tin theo quy định của pháp luật qua các vụ việc, tình huống, sự kiện pháp lý cụ thể, gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, các vấn đề còn nổi cộm trong đời sống thu hút sự quan tâm của dư luận hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

Cuối cùng, quan trọng không kém là phải quan tâm khâu tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật. Xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, có thể lồng ghép các hoạt động hưởng ứng với việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Kim Kim

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.