Một số quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Thứ Tư, 29/07/2020 | 17:02

Theo khoản 3 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức năm 2009, vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đây cũng là căn cứ để tuyển dụng, nâng ngạch và điều động công chức. Cụ thể hóa quy định trên, ngày 1/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP quy định vị trí việc làm và biên chế công chức.

Cán bộ, công chức, viên chức là đối tượng điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức và Nghị định số 62. Ảnh: K.K

Theo đó, căn cứ xác định vị trí việc làm gồm: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Căn cứ xác định biên chế công chức gồm: Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao. Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định trên còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức gồm: Vị trí việc làm; mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm; tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Tùy theo khối lượng công việc, tính chất, nội dung công việc sẽ phân loại vị trí việc làm khác nhau. Cụ thể, nếu phân loại vị trí việc làm theo khối lượng công việc thì vị trí việc làm do một người đảm nhiệm; vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm; vị trí việc làm kiêm nhiệm. Trường hợp phân loại theo tính chất, nội dung công việc sẽ chia vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành; vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Theo Nghị định, HĐND cấp tỉnh quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao. UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc địa phương xây dựng đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm; thẩm định đề án vị trí việc làm hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm; quyết định, điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, trình HĐND cấp tỉnh quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện trong số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao và triển khai thực hiện.

Người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức tại Nghị định này bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật và đưa vào xem xét phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm. Đồng thời, phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc sử dụng không đúng quy định về quản lý và sử dụng biên chế công chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2020.

KHÁNH NGỌC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.