Quy chế tuyển dụng đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Thứ Tư, 14/10/2020 | 16:18

Quy chế được Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung ký ban hành kèm Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 quy định việc tuyển dụng đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Công chức tại bộ phận một cửa xã Phong Thạnh A (TX. Giá Rai).​ Ảnh: K.K

Quy chế được áp dụng đối với những người đăng ký tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Căn cứ tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 112/2011, theo đó, việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức cấp xã theo từng chức danh được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao. UBND cấp xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã hàng năm theo từng chức danh, báo cáo UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để phê duyệt và tổ chức tuyển dụng. Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã phải nêu rõ số lượng chức danh công chức cấp xã được giao, số lượng công chức hiện có và số lượng công chức còn thiếu so với số được giao theo từng chức danh, điều kiện đăng ký dự tuyển theo từng chức danh công chức cấp xã. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ phải tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trong từng kỳ tuyển dụng.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã gồm Anh hùng lực lượng vũ trang (AHLLVT), Anh hùng lao động (AHLĐ), thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2. Người dân tộc thiểu số, quân nhân chuyên nghiệp, con liệt sĩ, con thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con AHLLVT, con AHLĐ: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Đối với các chức danh Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch, Văn hóa - xã hội, thực hiện việc tuyển dụng thông qua thi tuyển. Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có thể thực hiện việc tuyển dụng thông qua xét tuyển. Thẩm quyền tuyển dụng được quy định cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã. Căn cứ số lượng người đăng ký dự tuyển, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định việc thành lập Hội đồng thi tuyển hoặc Hội đồng xét tuyển.

K.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.