Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh: Yêu cầu bức thiết để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Sáu, 20/09/2019 | 15:06

Những ngày đầu tháng 9/2019, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) tỉnh khai giảng lớp thứ 7 trong năm 2019 về bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ lãnh đạo cấp phòng. Hoạt động thường xuyên và liên tục này khẳng định, QP-AN luôn đóng vai trò quan trọng góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng quê hương, đất nước.

Trao giấy khen cho học viên hoàn thành xuất sắc khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 87 - năm 2019.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước cho sư sãi và phật tử chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Ảnh: T.Đ

XÂY DỰNG ĐI ĐÔI VỚI BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC

Tại lớp học, Đại tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh, nhấn mạnh: “Cách mạng Việt Nam có hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả mà mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đều phải thực hiện. Nếu mỗi người chỉ hiểu biết về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội… là chưa đủ, mà phải hiểu thêm và hiểu đúng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của QP-AN để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”.

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho người dân và cán bộ, đảng viên vì thế luôn trở thành một yêu cầu bức thiết và là nhiệm vụ lâu dài. Dù cho ở bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào thì chúng ta vẫn phải học tập, cập nhật kiến thức QP-AN. Quan trọng hơn, nếu không hiểu biết về QP-AN thì mỗi cán bộ lãnh đạo ở cơ sở chắc chắn không thể lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành được địa phương mình. Còn cán bộ lãnh đạo cấp phòng là lực lượng trực tiếp lãnh đạo, điều hành, làm tham mưu cho cấp trên, nên cần nhận thức rõ và sâu sắc hơn các vấn đề về QP-AN, giúp thủ trưởng ở từng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả.

Theo quan điểm của Đảng, quốc phòng của chúng ta là nền quốc phòng toàn dân. Chiến tranh trên lãnh thổ Việt Nam là chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Do đó, mỗi người không phân biệt thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, cán bộ, đảng viên hay quần chúng nhân dân, khi có chiến tranh thì ai cũng trở thành chiến sĩ. Trong hòa bình, mỗi người đều tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cho nên, muốn làm được một chiến sĩ thì trước hết phải hiểu và nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về QP-AN.

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Phó hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh dẫn chứng từ nhiều quốc gia trên thế giới và cho rằng: “Nếu chúng ta chỉ chú trọng thành tựu kinh tế mà bỏ qua hoặc xem nhẹ yếu tố QP-AN thì khả năng mất luôn cả kinh tế là nguy cơ hiện hữu. Ngược lại, QP-AN sẽ cho kinh tế môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Làm tốt QP-AN sẽ ngăn chặn mối nguy cơ từ bên ngoài, bảo vệ thành quả của nền kinh tế. Song, nếu chúng ta chỉ quan tâm QP-AN mà xem nhẹ kinh tế thì QP-AN không thể có cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để hoạt động cũng như vững mạnh toàn diện. Do đó, cả hai yếu tố có mối quan hệ biện chứng, hòa quyện vào nhau để đưa đất nước phát triển và trường tồn”.

HỌC ĐỂ LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”

Thượng tá Đỗ Chí Linh, Trưởng Ban chính trị Trường Quân sự tỉnh cho biết, hiện có hơn 300 tổ chức phản động trong và ngoài nước đang ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta. Các thế lực thù địch chưa bao giờ để chúng ta bình yên. Chúng chống phá toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt trên các trang mạng thông tin điện tử, mạng xã hội. Chỉ tính riêng địa bàn tỉnh đã có 10 tổ chức phản động đang hoạt động chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chúng cố tình vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, nói sai sự thật về tình hình đất nước, địa phương, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm cho lai căng bản sắc, làm mất cố kết dân tộc, mất đoàn kết từ bên trong, hòng làm xói mòn lòng tin giữa nhân dân với Đảng… Thủ đoạn của “diễn biến hòa bình” là các thế lực thù địch muốn che đậy bản chất xâm lược, ru ngủ tinh thần cảnh giác của nhân dân, làm cho đối tượng bị chống phá “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiến tới thay đổi chế độ chính trị của một quốc gia.

Theo Thượng tá Trần Thanh Tùng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong là vô cùng nguy hiểm. Phương thức mà chúng tiến hành là “mềm”, “ngầm”, “thẩm thấu” dần từng bước, kết hợp bên ngoài với bên trong nhưng chủ yếu là bên trong. Chúng lén lút, âm thầm kết hợp với công khai chống phá khi có điều kiện. Đặc biệt, gần đây chúng thường xuyên lợi dụng vấn đề biển Đông để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tác động trực tiếp đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì vậy, bồi dưỡng kiến thức QP-AN giúp cho mọi người thông suốt nhiệm vụ của mình, có nhận thức đúng đắn; nhận diện, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch để nêu cao tinh thần cảnh giác, đập tan mọi âm mưu phá hoại của chúng. Đồng thời khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương, truyền thống văn hóa yêu nước trong mỗi con người Việt Nam.

Thượng tá Trần Thanh Tùng khẳng định, thời gian qua, chúng ta đã làm rất tốt công tác phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Song, không vì thế mà chúng ta lơ là, mà cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để mắc mưu, không để kẻ địch lợi dụng để kích động, lôi kéo làm trái quan điểm của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, cần tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đoàn kết tạo thành sức mạnh tổng hợp, quyết tâm đánh thắng mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù trong tiến trình xây dựng quê hương, đất nước.

TẤN ĐẠT

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.