Thanh thiếu niên

Hội LHTN Việt Nam huyện Hồng Dân: Nhiều giải pháp tập hợp, đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo

Thứ Hai, 11/11/2019 | 15:37

Đoàn kết, tập hợp đoàn viên - thanh niên vào tổ chức là yêu cầu quan trọng của Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN). Bằng nhiều cách làm linh hoạt, Hội LHTN Việt Nam huyện Hồng Dân trong thời gian qua đã làm tốt công tác này. Bên cạnh việc tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên đến với tổ chức Hội, Ủy ban Hội các cấp còn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tập hợp thanh niên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đoàn viên - thanh niên xã Ninh Quới (huyện Hồng Dân) ra quân Ngày Chủ nhật xanh. Ảnh: H.L

Huyện Hồng Dân có 9 đơn vị hành chính cấp xã, dân số hơn 110.130 người, gồm có 3 dân tộc chính là Kinh, Khmer, Hoa và một số dân tộc khác sống đan xen nhau. Toàn huyện có trên 24.300 thanh niên, trong đó thanh niên dân tộc, tôn giáo hơn 3.400 người, chiếm tỷ lệ 14% số thanh niên của huyện.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội và tham gia xây dựng chính quyền, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước, thời gian qua Ủy ban Hội LHTN huyện Hồng Dân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội, hội viên, thanh niên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thông qua các kênh thông tin của Đoàn, Hội. Đồng thời, tăng cường thực hiện các mô hình, mở rộng công tác đoàn kết, tập hợp để  thanh niên dân tộc, tôn giáo nắm rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực vào các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, tránh những hoạt động mê tín dị đoan, lôi kéo phản bác của các thế lực thù địch, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhìn chung, thanh niên trên địa bàn huyện nói chung, thanh niên dân tộc, tôn giáo nói riêng luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phần việc thanh niên bằng nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực, tạo hình ảnh đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Bên cạnh đó, Hội LHTN huyện cũng làm tốt công tác củng cố và duy trì lực lượng thanh niên nòng cốt trong thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tín đồ tôn giáo. Tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền, giáo dục về pháp luật cho hội viên, thanh niên. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; luật về phòng chống tệ nạn xã hội; các kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình yêu hôn nhân, gia đình... Thường xuyên khảo sát, nắm tình hình hoạt động của Ủy ban Hội LHTN các xã và thị trấn, chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, thông qua các buổi làm việc định kỳ, giao ban chuyên đề để nắm bắt những khó khăn, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện việc đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban Hội, chi hội ở cơ sở. Ngoài ra còn tổ chức nhiều phong trào, hoạt động cổ vũ, tập hợp thanh niên tôn giáo, dân tộc như: các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, hay các hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích, nhu cầu chính đáng cho thanh niên…

Tuy nhiên, với tỷ lệ chiếm 14% tổng số thanh niên trong huyện, đời sống của thanh niên tôn giáo, dân tộc chủ yếu là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, vì vậy vẫn còn gặp nhiều khó khăn; lực lượng thanh niên dân tộc, tôn giáo trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo chiếm khá cao và thiếu việc làm ổn định, nhu cầu việc làm ngày càng tăng, từ đó đã tự đi tìm việc làm ở TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Do đó, công tác quản lý và đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc, tôn giáo còn nhiều hạn chế nhất định. Hơn nữa, do địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, ảnh hưởng gián tiếp đến công tác tập hợp thanh niên đạt hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh niên dân tộc, tôn giáo còn e ngại trong việc tham gia vào các tổ chức Đoàn, Hội nên công tác tập hợp, vận động còn không ít khó khăn.

Trước xu hướng phát triển của thời đại, tầng lớp thanh niên nói chung, thanh niên dân tộc, tôn giáo nói riêng là một phần đối tượng xã hội dễ bị ảnh hưởng nhất. Vì vậy, trong thời gian tới, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Hồng Dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo vào tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội bằng những giải pháp linh hoạt, cụ thể, phù hợp với địa phương.

ĐỖ HOÀNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.