Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

 • Huyện Vĩnh Lợi: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng
 • ​Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và đảng viên, thời gian qua, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã có những giải pháp cụ thể trong việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung xây dựng TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
 • Huyện Hồng Dân: Đẩy mạnh thực hiện việc học Bác gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng
 • 17:36 10/12/2018
 • ​Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình kinh tế - xã hội của Hồng Dân tiếp tục phát triển về mọi mặt, công tác xây dựng Đảng được tăng cường với nhiều giải pháp quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực, nhất là trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 • Huyện Vĩnh Lợi: Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu
 • 15:41 21/11/2018
 • ​Xác định người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn giữ vai trò quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, do vậy, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
 • Triển khai thực hiện 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội: Xác định thế mạnh từng địa phương
 • 16:47 07/11/2018
 • ​Tỉnh ủy vừa có kết luận về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), trong đó xác định rõ 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội. Sau khi có kết luận sơ kết giữa nhiệm kỳ, các huyện, thị xã, thành phố đã nhanh chóng triển khai và họp bàn, chọn những hướng đi phù hợp trong việc thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy.
 • Huyện Đông Hải: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng
 • 16:26 26/10/2018
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua Huyện ủy Đông Hải đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và đảng viên. Với sự chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, tập trung hướng về cơ sở, xác định rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân, từng cấp ủy cơ sở ở huyện đã có bước chuyển biến mới, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ huyện.
 • Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng từ công tác tư tưởng, giám sát
 • 15:36 01/10/2018
 • ​Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) diễn ra cuối tuần qua, lãnh đạo các ban đảng đã có nhiều ý kiến tham luận về công tác tư tưởng, giám sát, kiểm tra… Ý kiến đánh giá từ tham luận cho thấy, rất nhiều hoạt động tích cực, chủ động trong lĩnh vực tư tưởng hay hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong nửa nhiệm kỳ qua.
 • Huyện Hồng Dân: Chuyển biến trong công tác cán bộ
 • 15:09 19/09/2018
 • ​Xác định cán bộ là gốc, là nhân tố quyết định sự thành bại của mọi công việc, những năm qua, huyện Hồng Dân đã có nhiều giải pháp cụ thể trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đủ “tâm” và “tầm”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.