Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

​Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồng Dân: Làm tốt công tác định hướng tư tưởng

Thứ Tư, 16/01/2019 | 15:43

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồng Dân đã nâng cao hiệu quả hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời định hướng chỉ đạo của cấp ủy, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, góp phần ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồng Dân cho biết: Để việc định hướng tư tưởng của cán bộ và nhân dân đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trên địa bàn huyện không để xảy ra điểm nóng, nổi cộm.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị được đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch năm 2018. Kết quả, đã mở được 12 lớp với 845 học viên. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng tham mưu cho Thường trực Huyện ủy kiện toàn đội ngũ báo cáo viên. Nhờ vậy đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò cầu nối trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cũng như thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận xã hội.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồng Dân tổ chức lớp bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2018. Ảnh: X.T

Ban Tuyên giáo cũng chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức triển khai, quán triệt chuyên đề học tập năm 2018; hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể và bản đăng ký cá nhân trong học tập và làm theo Bác. Theo đó, có 195 tập thể và 2.289 cá nhân đăng ký cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã tiến hành khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 19 của Huyện ủy tại hầu hết các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo.

Qua đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng; từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Các mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào trong sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể…

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.