Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

​Giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu

Thứ Hai, 03/09/2018 | 16:40

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 75 về thực hiện Quy định 124/QĐ-TW, ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Tỉnh ủy tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác tại buổi chào cờ đầu tháng. Ảnh: H.L

Theo kế hoạch, mục đích giám sát là nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân trong tỉnh đối với công tác giám sát việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất trong sáng, liêm khiết, tâm huyết với công việc, tận tụy phục vụ nhân dân, luôn “gần dân, trọng nhân dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Nội dung và biện pháp giám sát tập trung vào các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV về xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi đoàn viên, hội viên thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, trong quá trình thực hiện giám sát, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần phát huy tốt vai trò và trách nhiệm, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong thực hiện công tác giám sát. Tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Đối với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện Quy định 124 của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân thuộc địa phương, đơn vị mình. Lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo quy định. Đối với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban ngành cấp tỉnh có nhiệm vụ triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định 124 của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình. Chủ động liên hệ với cấp ủy nơi cư trú để nắm, theo dõi tình hình cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị giữ mối liên hệ nơi cư trú, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và nêu gương tại địa phương. Quan tâm, tạo điều kiện cho MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện quyền giám sát các đối tượng tại địa phương, đơn vị mình. Cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các phản ánh của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân về những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền quản lý; thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết đến chủ thể giám sát và người được giám sát đúng theo Quy định 124/QĐ-TW của Ban Bí thư.

TRẦN DOÃN CẦM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.