Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ: Sự chuẩn bị cấp thiết cho Đại hội Đảng các cấp

Thứ Tư, 13/11/2019 | 15:13

Cùng với công tác quy hoạch, việc cập nhật kiến thức mới cho cán bộ nguồn, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành là một việc làm đòi hỏi phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương trao chứng nhận cho các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức mới. Ảnh: X.T

Để chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, sau các bước trong quy trình chặt chẽ về quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhanh chóng tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ thuộc diện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Với 25 chuyên đề do Học viện Chính trị khu vực II biên soạn và được các chuyên gia hàng đầu trên các lĩnh vực giảng dạy là những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn; những vấn đề vĩ mô và kinh tế, chính trị, xã hội mới nảy sinh; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý… đã giúp cho học viên kịp thời nắm bắt những vấn đề mới của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị. Đồng chí Phan Thanh Duy, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân, cho biết “những chuyên đề được học là những kiến thức rất quý, rất bổ ích giúp cho mỗi cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị”. Trong quá trình học tập, các học viên còn được đi tìm hiểu thực tế ở một số mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn tỉnh, từ đó có cái nhìn thực tiễn, sâu sát về những yêu cầu, đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Không chỉ có cán bộ diện quy hoạch, các cán bộ đang làm lãnh đạo, quản lý ở các sở, ban ngành cấp tỉnh (cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) cũng được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới. Những chuyên đề mang tính thời sự như Chuyển  đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam theo hướng hiện đại; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê-nin; Tác phẩm Sửa đổi lề lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay; Tình hình thế giới hiện nay và quan hệ đối ngoại của nước ta; Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và một số vấn đề kinh tế nước ta hiện nay; Kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - quan điểm và thực trạng; Phòng chống tham nhũng và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nhận diện và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch… được chuyển tải đến đối tượng cán bộ này như một kênh giúp họ củng cố nền tảng kiến thức, kinh nghiệm vốn có, đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị trước những tác động trong tình hình mới.

Ở các huyện, thị xã, thành phố, các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tương tự cũng đã được tổ chức sau khi các Đảng bộ triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Sự đồng bộ từ tỉnh đến huyện trong hoạt động này giúp cho toàn Đảng bộ tỉnh có được đội ngũ cán bộ, đảng viên đồng đều về chất lượng cũng như chuẩn bị được đội ngũ kế cận đạt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương khẳng định, quán triệt chủ trương của Đảng, Tỉnh ủy Bạc Liêu luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, được tiến hành thường xuyên. Nhiệm vụ của các học viên sau lớp học cũng như trong cả quá trình công tác là phải vận dụng tốt những kiến thức được học vào trong quá trình công tác một cách nhuần nhuyễn, gắn lý luận với thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.