Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Chú trọng đội ngũ kế thừa

Thứ Tư, 18/09/2019 | 17:30

Một trong những công việc quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp mỗi nhiệm kỳ là chuẩn bị về đội ngũ kế nhiệm. Vì “cán bộ là cái gốc của công việc”, nên chất lượng, sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ sẽ quyết định đến mức độ hoàn thành Nghị quyết Đại hội.

Thực chất, công việc chuẩn bị đội ngũ kế thừa luôn được các cấp ủy đảng chuẩn bị liên tục, thường xuyên với nhiều quy trình chặt chẽ và khoa học nhằm đảm bảo chất lượng lẫn số lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với việc lập quy hoạch cho cấp ủy nhiệm kỳ mới, tổ chức Đảng các cấp còn định kỳ rà soát, đánh giá cán bộ trong diện quy hoạch để có chính sách đào tạo, bồi dưỡng.

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” đặc biệt nhấn mạnh về công tác nhân sự cho cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới: chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Thực tế, đây không phải là yêu cầu mới, nhưng không phải lúc nào cũng được các cấp ủy thực hiện đạt yêu cầu. Đặc biệt là tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ thường ít hơn so với chỉ tiêu đề ra. Không phải là thiếu cán bộ mà là thiếu một tầm nhìn xa, một bài tính rộng và hợp lý cho sự phát triển của đội ngũ cán bộ ngay từ cấp cơ sở. Khi vẫn còn tình trạng chắp vá, lấp chỗ trống cán bộ trong khi công tác đánh giá cán bộ chưa được cải tiến một cách hiệu quả thì việc thiếu cán bộ để quy hoạch, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ vẫn còn là tình trạng phổ biến và kéo dài.

Để có một cán bộ đưa vào quy hoạch và sau đó đủ tín nhiệm để được bầu vào cấp ủy cần có một quá trình rèn luyện, thử thách từ thực tiễn rồi đào tạo, bồi dưỡng. Vì vậy, để giới thiệu một nhân sự tham gia cấp ủy, cần có sự nhìn nhận, đánh giá đúng quá trình trưởng thành của cán bộ; mạnh dạn lựa chọn những cán bộ đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới dù cán bộ ấy tuổi còn trẻ, còn non kinh nghiệm nhưng đủ tâm huyết và trách nhiệm. Và cũng ngay từ bây giờ phải chuẩn bị cho các nhiệm kỳ kế tiếp bằng những công việc đã làm thường xuyên: quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo… Ngay từ bây giờ phải nhìn ra cán bộ trẻ, cán bộ nữ có thể giới thiệu cho nhiệm kỳ sau chứ không phải đợi đến khi có chủ trương từ cấp trên mới vội vã đi tìm.

N.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.