Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Công tác xây dựng Đảng của TP. Bạc Liêu: Đổi mới và bám sát thực tiễn để nâng cao chất lượng

Thứ Hai, 28/01/2019 | 15:27

Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ TP. Bạc Liêu triển khai quyết liệt, đồng bộ, sâu sát, qua đó đã tạo chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, việc triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, Thành ủy với hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng lên, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát…

Có thể dễ dàng nhận thấy sự đổi mới đầu tiên trong công tác xây dựng Đảng của TP. Bạc Liêu chính là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy viên các cấp, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến xã, phường đều nghiêm túc, tự giác kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân về những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy TP. Bạc Liêu đã ban hành Quy định 02 về “Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy. Qua đó, ý thức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố đã được nâng lên rõ rệt như: chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc.

Đoàn cán bộ Thành ủy TP. Bạc Liêu làm việc với UBND phường 3 (TP. Bạc Liêu) về thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: H.T

Để cụ thể hóa mục tiêu xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, bên cạnh việc ban hành các hướng dẫn và triển khai tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm luân phiên, sinh hoạt chi bộ chuyên đề thì tiếp tục duy trì phân công các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố, đảng ủy viên cơ sở trực tiếp phụ trách các chi bộ, chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ không ngừng được nâng lên; thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề đã góp phần giúp đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hiệu quả. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt. BTV Thành ủy đã triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và bổ sung một cuộc giám sát Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy, thành lập riêng 1 tổ kiểm tra (đột xuất và thường xuyên). Đồng thời, BTV Thành ủy chỉ đạo cấp cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị mình; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm ở những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý những vi phạm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ có sự đổi mới, linh hoạt. Trong đó, Thành ủy đã hoàn chỉnh các đề án nhất thể hóa chức danh, hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy với Phòng Nội vụ thành phố; Đề án nhất thể hóa chức danh, hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố; thành lập Phòng Tôn giáo và Dân tộc thuộc UBND thành phố… Đặc biệt, việc kiện toàn tổ chức bộ máy BCH, BTV, các chức danh chủ chốt thành phố và phường, xã được thực hiện thường xuyên và đảm bảo đúng trình tự, quy định. Trong năm 2018, Thành ủy đã thực hiện các quy trình bổ sung cấp ủy, thống nhất hiệp y cán bộ ngành dọc cấp trên như: quyết định chỉ định 3 chi ủy viên, 11 ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở; chuẩn y bầu bổ sung 7 ủy viên, 3 phó chủ nhiệm và 2 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; quyết định điều động và giới thiệu ứng cử 5 đồng chí… Việc luân chuyển, bổ nhiệm đã tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và sự năng động công tác ở môi trường mới, tạo sự chuyển biến mạnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ TP. Bạc Liêu cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ chưa cao; việc cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy còn chậm; công tác cán bộ chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ mới; một bộ phận cán bộ thụ động, ngại khó nhưng chậm được sắp xếp lại…

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.