Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Đảng bộ huyện Đông Hải: Những nỗ lực trong nửa nhiệm kỳ

Thứ Tư, 15/08/2018 | 18:17

Nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII (2015 - 2020), từ những cơ hội và thách thức của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong toàn tỉnh và địa phương, Đảng bộ huyện Đông Hải đã nỗ lực, quyết tâm trong lãnh đạo, điều hành cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện, hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đã đạt và vượt. Một bộ mặt mới của huyện có thế mạnh về kinh tế biển đã dần hình thành với sự khởi sắc đầy tươi tắn.

Tập trung phát triển kinh tế biển

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Huyện ủy Đông Hải đã xác định 8 vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã ban hành 2 nghị quyết, 16 chỉ thị chuyên đề, 18 chương trình, 49 kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, cấp mình. Hàng năm đều rà soát, đối chiếu các chỉ tiêu chủ yếu được xác định trong Nghị quyết Đại hội để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và tập trung triển khai thực hiện. Kết quả qua nửa nhiệm kỳ, trong 16 chỉ tiêu chủ yếu, có 6 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt từ 51% trở lên, 1 chỉ tiêu đạt dưới 50%.

Một trong những chủ trương tiếp sức cho Đông Hải phát triển KT-XH trong nửa nhiệm kỳ qua là Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy “xây dựng Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã”. Thực hiện nghị quyết này, huyện đã tranh thủ cấp trên, tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các tuyến đường huyết mạch, các công trình, dự án giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, nhằm phục vụ phát triển KT-XH. Huyện cũng đã tranh thủ tỉnh đầu tư cơ bản hoàn thành hạ tầng vùng nuôi tôm thâm canh - bán thâm canh 500ha ở xã Long Điền; phối hợp với ngành chức năng tỉnh triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng cá Gành Hào quy mô 7,5ha (đã khởi công thực hiện giai đoạn I, diện tích 1,8ha); mời gọi và có nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án điện gió, điện năng lượng mặt trời... Những công trình hình thành không chỉ hỗ trợ việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết mà còn giúp huyện phát huy thế mạnh của địa phương, phát triển đúng hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Mua bán thủy hải sản sau chuyến ra khơi tại Cảng cá Gành Hào. Ảnh: M.Đ

Nâng cao đời sống người dân

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 7,55% (theo giá so sánh năm 2010); thu nhập bình quân đầu người 46,7 triệu đồng/năm (ước tính đến cuối năm 2018), tăng 29% so với đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, các ngành, các cấp trong huyện đã thực hiện khá tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, công tác giảm nghèo... Từ đó, đời sống của gia đình chính sách được nâng lên, hiện nay không còn hộ gia đình chính sách nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,05%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,77% so với đầu nhiệm kỳ (theo tiêu chí đa chiều).

Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong quy hoạch giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng và triển khai Đề án hợp đồng trí thức trẻ, tiếp tục thực hiện chủ trương thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về cơ sở công tác... Từ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Đến nay, có trên 60% trưởng, phó ngành cấp huyện đạt chuẩn, 100% cán bộ chủ chốt và trên 98% cán bộ có chức danh đạt chuẩn theo Nghị định 92 của Chính phủ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, nhất là qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh những thành tựu, Đông Hải cũng nhận ra những hạn chế, yếu kém trong nửa nhiệm kỳ qua. KT-XH có phát triển nhưng thiếu bền vững; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển; công tác giảm nghèo tuy có tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhưng tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực còn những hạn chế nhất định; công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công còn nhiều vấn đề phải tập trung chỉ đạo quyết liệt… Khắc phục những khó khăn, hạn chế này, Đông Hải sẽ phát triển xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh cũng như sự kỳ vọng của nhân dân.

Tuyết Đình

 

Một số nhiệm vụ giải pháp tập trung từ nay đến cuối nhiệm kỳ

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, du lịch.

- Tiếp tục tranh thủ với tỉnh đầu tư hạ tầng phục vụ vùng sản xuất muối; kêu gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tham gia đầu tư nhà máy chế biến muối xuất khẩu đạt chuẩn quốc tế và phát triển vùng muối nguyên liệu chất lượng cao.

- Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của cấp trên và huy động các nguồn lực trong dân để xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Điền Hải, Long Điền Đông và Long Điền Đông A. Trước mắt, tập trung đầu tư xây dựng Điền Hải đến cuối năm 2018 đạt các tiêu chí xã nông thôn mới.

- Chỉ đạo thí điểm liên thông các cấp học, sáp nhập trường học, sáp nhập những bộ phận có chức năng tương đồng để thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong khối giáo dục. Khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sáp nhập Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế huyện; triển khai thực hiện Đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể dục - Thể thao và Thư viện huyện.

- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, tập trung huy động nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.