Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Thứ Sáu, 25/01/2019 | 16:20

Năm 2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng tổ chức triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Đảng ủy khối quan tâm lãnh đạo, tập trung thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Lê Thanh Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cho biết, trong năm 2018, Đảng ủy khối và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị; lãnh đạo các tổ chức đảng tăng cường và từng bước đưa hoạt động của cấp ủy đi vào nền nếp.

Năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được Đảng bộ khối tập trung chỉ đạo, có kế hoạch và lộ trình cụ thể, qua đó bước đầu đã tạo tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị tỉnh. Từng cấp ủy, chi ủy đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập nghiêm túc chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2018. Đồng thời, hướng dẫn đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); triển khai thực hiện quy định của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nội dung cam kết trong sinh hoạt lệ cấp ủy, chi bộ.

Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: X.T

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, góp phần tích cực trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, các nội dung về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc tạo nguồn, phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện tốt. Các TCCS đảng đã giới thiệu những quần chúng ưu tú đủ tiêu chuẩn và được Ban Thường vụ Đảng ủy khối xem xét kết nạp 182 đồng chí vào Đảng (đạt 165% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ khối lên 3.578 đồng chí. Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy trong Đảng bộ khối quan tâm, nhất là nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan hệ xã hội, thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, phòng ngừa và hạn chế sai phạm của đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, các đơn vị đã chủ động, bám sát tình hình thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Trong đó, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Năm 2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh xác định tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về pháp luật, về đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao quan điểm lập trường, bản lĩnh chính trị, giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đảng bộ. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chấn chỉnh kỷ cương, tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.