Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ: Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ

Thứ Sáu, 14/12/2018 | 18:07

Vốn được xem là khâu yếu nhất trong công tác tổ chức cán bộ, việc đánh giá cán bộ đang được đổi mới với những bước thực hiện ngày càng chặt chẽ và thiết thực hơn. Những đổi mới này được kỳ vọng sẽ giúp cho khâu trọng yếu trong công tác cán bộ đi vào thực chất với sự đánh giá khách quan và công bằng…

Nhiều bước đánh giá

Để đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đầu năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 132 về việc kiểm điểm, đánh giá và xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong tổ chức chính trị. Cụ thể hóa Quy định của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch 71. Theo đó, BTV Tỉnh ủy xác định rõ các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, nội dung kiểm điểm, tiêu chí đánh giá và đúng quy trình, phương pháp thực hiện. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể; cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải tự giác, trung thực, kiểm điểm để làm gương cho cán bộ, đảng viên cấp dưới noi theo. Cấp ủy và lãnh đạo cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tập thể và cá nhân bảo đảm khách quan, trung thực nhất.

Hội nghị triển khai hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Ảnh: H.T

BTV Tỉnh ủy cũng ban hành quy định “về việc phân cấp nhận xét, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý”. Theo đó cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc xếp loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Việc nhận xét, đánh giá, xếp loại phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, thiên vị, trù dập, hình thức… Quy trình nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ thực hiện theo 4 bước, bao gồm: cán bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá, xếp loại; tập thể lãnh đạo, quản lý nơi cán bộ công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ; các tập thể, cá nhân được phân công đánh giá, xếp loại cán bộ nhận xét, đánh giá cán bộ; BTV Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá, quyết định mức xếp loại đối với cán bộ.

Rút ngắn thời gian đánh giá

Chọn công tác cán bộ là khâu đột phá để thực hiện vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, BTV Thành ủy TP. Bạc Liêu còn muốn đổi mới nhiều hơn ở khâu đánh giá cán bộ. Tại buổi làm việc với BTV Tỉnh ủy và một số ban, ngành tỉnh mới đây, BTV Thành ủy thành phố đã đề xuất hình thức đánh giá cán bộ 6 tháng/lần. Những tiêu chí đánh giá được xây dựng mang tính định lượng và dựa trên kết quả công việc phụ trách. Nếu cán bộ nào bị đánh giá không đạt yêu cầu sẽ bị chuyển qua vị trí công tác khác. Hình thức đánh giá này được kỳ vọng sẽ khơi dậy được tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, qua đó sẽ đẩy cả bộ máy của thành phố chuyển động một cách quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Bởi thành phố không chỉ giữ vị trí trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh mà còn gánh trọng trách đầu tàu kéo các huyện, thị xã còn lại, giúp tỉnh hoàn thành các mục tiêu đặt ra đến năm 2020 và những giai đoạn tiếp theo.

Để hoàn thành trọng trách này thì thái độ và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức với nhiệm vụ chính là yếu tố mang tính quyết định. Với đề xuất này, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết sẽ tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy nghiên cứu, thực hiện thí điểm trước khi nhân rộng ở các đảng bộ khác…

...............................................................................................................................................................................................................................

Nguyên tắc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại

Đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại hằng năm.

Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả.

(Theo Quy định 32 của Bộ Chính trị)

...............................................................................................................................................................................................................................

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.