Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Huyện Đông Hải: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

Thứ Sáu, 26/10/2018 | 16:26

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua Huyện ủy Đông Hải đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và đảng viên. Với sự chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, tập trung hướng về cơ sở, xác định rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân, từng cấp ủy cơ sở ở huyện đã có bước chuyển biến mới, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ huyện.

Đồng chí Phan Hùng Việt - Bí thư Huyện ủy Đông Hải cho biết: Xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, những năm qua, cùng với nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở, Huyện ủy và từng cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, bồi dưỡng tạo nguồn, nhất là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Song song đó, Ban Thường vụ Huyện ủy còn tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời phát triển đội ngũ đảng viên.

Một góc trung tâm huyện Đông Hải ngày nay. Ảnh: X.T

Để thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Huyện ủy và từng cấp ủy cơ sở luôn quan tâm đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nền nếp và nội dung sinh hoạt; nguyên tắc sinh hoạt, việc lãnh đạo của chi ủy, chi bộ. Huyện ủy và cấp ủy cơ sở phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, cán bộ các ban đảng Huyện ủy và cấp ủy viên phụ trách cơ sở, hàng tháng phải dành thời gian, bố trí lịch sinh hoạt chi bộ. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở, những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân để báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn. Thời gian qua, công tác đánh giá chất lượng TCCS đảng và đảng viên từng bước đi vào nền nếp, thiết thực hơn, xây dựng cụ thể hóa tiêu chí và phương pháp đánh giá. Song song đó, việc giao nhiệm vụ, đăng ký phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm cũng được thực hiện nghiêm ngay từ đầu năm.

Bên cạnh đó, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới cũng được Huyện ủy Đông Hải đặc biệt chú trọng. Căn cứ vào nguồn phát triển, các đảng bộ, chi bộ đề ra được chỉ tiêu phấn đấu, chú trọng công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong các cơ quan, đơn vị, nhất là ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp. Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, công tác tạo nguồn cho Đảng ở Đông Hải đã có chuyển biến tích cực, số lượng đảng viên và đảng viên trẻ, đảng viên nữ tăng hàng năm. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 357 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên gần 3.000 người, trong đó có 708 đảng viên nữ. Cùng với việc kết nạp đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tập trung thực hiện. Đồng thời, Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở huyện Đông Hải đã thực hiện công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ; quyết định cử 698 lượt cán bộ huyện và cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 23 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho gần 1.700 lượt cán bộ. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên.

Có thể nói, thông qua nhiều nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, Đảng bộ huyện Đông Hải đã nâng cao chất lượng của từng loại hình TCCS đảng; gắn công tác xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, ngày càng khẳng định vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.