Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Huyện Đông Hải: Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Thứ Hai, 24/12/2018 | 17:13

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020”, đời sống người dân, nhất là ở các xã nghèo của huyện Đông Hải từng bước được nâng lên. Từ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nguồn vốn vay ưu đãi đã có nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững, đặc biệt có không ít hộ trở nên khá giả.

Theo kết quả điều tra đầu giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện Đông Hải có 23,47% hộ nghèo và 7,13% hộ cận nghèo theo tiêu chí đa chiều. Đồng thời, huyện có 3 xã và 3 ấp đặc biệt khó khăn, 4 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Điền Hải, Long Điền Tây, Long Điền Đông và An Phúc. Các xã này đều nằm ở các vùng đặc biệt khó khăn và có số hộ nghèo từ 12,8 đến trên 45%. Với xuất phát điểm về tỷ lệ hộ nghèo của địa phương là rất cao nên khi Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy vừa ban hành thì huyện đã nhanh chóng triển khai các giải pháp phù hợp.

Các ban ngành huyện Đông Hải tổ chức trao vốn, phương tiện sản xuất cho hộ nghèo ở xã Điền Hải (huyện Đông Hải). Ảnh: T.T

Các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết 01 và Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác giảm nghèo trên địa bàn, qua đó làm chuyển biến về nhận thức của người dân, từ đó thay đổi suy nghĩ, tích cực chăm lo lao động, vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời tuyên truyền cho người dân hiểu và thực hiện giảm nghèo bền vững theo cách tiếp cận đa chiều như: bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động, mức tối thiểu về các dịch vụ xã hội cơ bản cho con người như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin...

Còn đối với mỗi cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện đều xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên liên tục, là mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng đầu để phát triển ổn định và chống tụt hậu. Năm 2018, với sự quan tâm giúp đỡ về vốn và phương tiện sản xuất cho hộ nghèo, các sở, ban ngành cấp tỉnh và các ngành huyện đã hỗ trợ vốn và phương tiện sản xuất cho 1.754 hộ với số tiền trên 8 tỷ đồng.

Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn của các xã thuộc Chương trình 135 và các xã bãi ngang ven biển được quan tâm đầu tư xây dựng, duy tu sửa chữa. Qua đó tạo điều kiện cho người dân đi lại, lao động tại các công ty, xí nghiệp và buôn bán, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi hơn. Đồng thời, từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững phân bổ cho địa phương năm 2018, huyện đã căn cứ vào khảo sát thực tế từng xã, ấp để phân bổ hợp lý. Theo đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 4 xã đặc biệt khó khăn gồm: Long Điền Đông, Điền Hải, Long Điền Tây và An Phúc; hỗ trợ theo Chương trình 135 cho 3 xã và 3 ấp khác. Ngoài ra, thông qua nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện đã giải ngân trên 2 tỷ đồng hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình sản xuất. Đặc biệt, chú trọng nhân rộng các mô hình có hiệu quả như: mô hình nuôi dê thương phẩm và nuôi tôm - cua quảng canh kết hợp; những mô hình này trong thời gian qua được bà con đánh giá cao, tạo thu nhập ổn định, góp phần thoát nghèo bền vững.

Với những nỗ lực trên, năm 2018, huyện Đông Hải đã giảm được 5,95% hộ nghèo (vượt chỉ tiêu kế hoạch năm), hiện hộ nghèo toàn huyện còn khoảng 9,47%. Ông Tô Minh Đương - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Mặc dù đạt được nhiều kết quả, song chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi tỷ lệ hộ nghèo của địa phương vẫn ở mức cao. Vì vậy rất cần sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt và hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chung tay góp sức của toàn xã hội và sự nỗ lực vượt bậc của chính người nghèo mới có thể hoàn thành được chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn từ 2 - 3%”.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.