Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Huyện Hòa Bình: Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Thứ Tư, 04/09/2019 | 16:51

Huyện ủy Hòa Bình vừa tổ chức triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 90 của huyện về việc tổ chức “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy cũng đã có thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hòa Bình triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: X.T

Đồng chí Hồ Thanh Thủy - Bí thư Huyện ủy Hòa Bình, cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định 6 mục tiêu, yêu cầu, trong đó các nội dung cốt lõi là: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ huyện tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng phải thực hiện phương châm “Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng mà trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, Huyện ủy Hòa Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Huyện ủy cũng yêu cầu báo cáo chính trị của cấp ủy phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả. Công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, huyện xác định coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh phát động, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tập trung xử lý, giải quyết kịp thời có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm…

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.