Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Huyện Hồng Dân: Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng

Thứ Sáu, 05/04/2019 | 16:32

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được Huyện ủy Hồng Dân đặc biệt coi trọng. Việc tăng cường giám sát kỷ luật, kỷ cương của Đảng có trọng tâm, trọng điểm nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên.

Những năm qua, các cấp ủy đảng huyện Hồng Dân đã nghiêm túc triển khai, quán triệt các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đến cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Thực hiện tốt kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp xây dựng hàng năm cũng như cả nhiệm kỳ. Hàng năm, UBKT Huyện ủy bám sát tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; chủ động tham mưu cấp ủy về chương trình giám sát, kiểm tra, thanh tra theo hướng đồng bộ đối với từng nội dung cụ thể, bảo đảm tránh chồng chéo, bỏ sót.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hồng Dân triển khai chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát quý 2/2019. Ảnh: X.T

Từ năm 2018 đến nay, trên cơ sở tham mưu của UBKT Huyện ủy về công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy và cấp ủy cơ sở của huyện đã xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát hợp với nhiệm vụ của Đảng bộ huyện và từng loại hình tổ chức Đảng trên địa bàn. Trong đó, tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. BTV Huyện ủy Hồng Dân đã thành lập 3 đoàn kiểm tra và 1 tổ khảo sát, kiểm tra. Qua kiểm tra không có tổ chức, cá nhân vi phạm. Huyện ủy cũng đã tổ chức kiểm tra đối với 14 chi ủy, chi bộ trực thuộc. Kết quả, các chi ủy, chi bộ đều thực hiện tốt.

Về xử lý vi phạm, năm 2018, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên với hình thức cảnh cáo; ra quyết định thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên; làm thủ tục xóa tên 13 trường hợp vi phạm. Quý 1/2019, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 2 đảng viên vi phạm với hình thức cảnh cáo (1 trường hợp), khai trừ (1 trường hợp). Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên, tập trung giám sát đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phòng ngừa sai phạm.

Đồng chí Lê Hoàng Phi, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hồng Dân, cho biết: “Thời gian tới, UBKT các cấp trong huyện tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của UBKT theo quy định Điều lệ Đảng. Chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra gắn với đánh giá việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch sát với hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong huyện”.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.