Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Huyện Phước Long: Tập trung xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Thứ Sáu, 15/03/2019 | 16:56

Những năm qua, Phước Long đã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền vững mạnh để đáp ứng tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng địa phương trở thành huyện nông thôn mới… Từ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng

Để tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt, huyện Phước Long đã tập trung kiện toàn, sắp xếp bộ máy hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn, phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ. Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở, huyện còn tiến hành củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được Huyện ủy Phước Long cụ thể hóa thành các công trình, phần việc thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện nên đã tạo chuyển biến về ý thức trách nhiệm với công việc được giao trong cán bộ, đảng viên.

Toàn huyện hiện có 28 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc Huyện ủy và 2.888 đảng viên. Kết quả phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018 có 6 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 22 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đồng chí Đặng Tiến Út - Bí thư Huyện ủy Phước Long, bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện ủy cũng đã chỉ ra những hạn chế còn tồn tại để tiếp tục có những điều chỉnh, thay đổi. Đó là việc cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động ở một số tổ chức Đảng còn chưa sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị; ý thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên, cấp ủy có nơi chuyển biến chậm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tự giác trong việc nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, vai trò tiên phong gương mẫu, tính tự giác, tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên còn yếu…

Một góc trung tâm huyện Phước Long ngày nay. Ảnh: X.T

Phát huy nguồn lực, nâng cao đời sống nhân dân

Nhằm triển khai hiệu quả các mục tiêu đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo, nhất là tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt mức 8,52%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,55%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,7 triệu đồng/năm, công nhận thêm 4 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 75% trở lên TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, ngoài việc tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, Phước Long sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp mang tính cấp bách và lâu dài.

Cụ thể, huyện tập trung thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh phát triển kinh tế từ nay đến năm 2020; tập trung thực hiện Đề án “tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” vùng kinh tế Bắc Quốc lộ 1A; tập trung đúng mức cho sản xuất nông nghiệp vùng chuyển đổi mô hình lúa - tôm, đổi mới chỉ đạo trong phát triển sản xuất theo nhu cầu thị trường; tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo. Thực hiện đề án sắp xếp vị trí việc làm, tổ chức lại các cơ quan huyện, các xã và thị trấn; sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ nhân dân tốt hơn; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với người dân khi đến liên hệ làm việc.

HOÀNG XUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.