Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Huyện Vĩnh Lợi: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Thứ Năm, 13/12/2018 | 09:29

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng và đảng viên, thời gian qua, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã có những giải pháp cụ thể trong việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung xây dựng TCCS đảng đạt trong sạch vững mạnh trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi - Nguyễn Bình Tân trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên ở huyện. Ảnh: X.T

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lợi đã coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Triển khai thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2017 và 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từng tập thể, cá nhân thuộc đảng bộ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu về đạo đức lối sống, giữ mối liên hệ cấp ủy cơ sở và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đồng chí Trương Văn Nhớ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lợi cho biết, các tổ công tác thực hiện kế hoạch của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng TCCS đảng và đảng viên nhiệm kỳ 2015 - 2020” thường xuyên phân công, cử các thành viên tham gia sinh hoạt thường kỳ tại nhiều chi bộ cơ sở. Đây cũng là biện pháp để giúp cấp ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt; trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng; đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, đấu tranh, phê phán những biểu hiện lệch lạc về nhận thức, tư tưởng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển liên tục của từng tổ chức Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Vĩnh Lợi đã chú trọng chỉ đạo các cấp ủy và từng TCCS đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, giáo dục và quan tâm công tác phát triển đảng viên, đảm bảo số lượng đi đôi với chất lượng. Theo đó, trong 2 năm (2017, 2018) toàn huyện đã kết nạp mới trên 140 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Chất lượng của đa số đảng viên mới kết nạp nâng lên rõ nét, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy cơ sở ở huyện đối với công tác phát triển Đảng và gắn công tác phát triển đảng viên với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Theo Huyện ủy Vĩnh Lợi, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nâng cao chất lượng TCCS đảng và đảng viên ở huyện thời gian qua vẫn còn những hạn chế, đó là: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng mặc dù có bước cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Chất lượng, nội dung sinh hoạt ở một số cấp ủy, chi bộ vẫn còn đơn điệu, cứng nhắc, chưa thật sự đổi mới về nội dung, cách thức tổ chức sinh hoạt phù hợp với thực tế ở địa phương, đơn vị và chưa đạt yêu cầu theo quy định. Việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra ở một số cấp ủy, TCCS đảng và đảng viên sau kiểm tra, giám sát còn chậm...

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.