Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Huyện Vĩnh Lợi: Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng

Thứ Tư, 03/04/2019 | 17:12

Thời gian qua, huyện Vĩnh Lợi tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy. Theo đó, huyện đã có những việc làm cụ thể, sáng tạo để tăng cường công tác xây dựng Đảng trên mọi mặt từ chính trị, tư tưởng, đặc biệt là xây dựng Đảng về tổ chức.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức của huyện Vĩnh Lợi đã có sự đổi mới và mang lại hiệu quả. Công tác quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ủy từ huyện đến cơ sở đảm bảo kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình và có điểm sáng tạo. Công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được quan tâm thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng với quy định, tiêu chí cụ thể, rõ ràng; kết quả được đánh giá một cách khách quan, sát với thực tế hơn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy về quy trình, thủ tục đánh giá tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở. Kịp thời ban hành hướng dẫn thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức của huyện và các xã, thị trấn thuộc diện không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

Cán bộ, đảng viên huyện Vĩnh Lợi tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy. Ảnh: X.T

Đồng chí Trương Văn Nhớ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lợi, cho biết: “Công tác xây dựng Đảng ở huyện bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Từng cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã tăng cường trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ, lề lối làm việc”.

Việc thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình đã góp phần nâng cao chất lượng công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, ban ngành huyện. Đồng thời tránh được tình trạng chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm người thân, người nhà; tạo sự công bằng, khuyến khích cán bộ, đảng viên phấn đấu và cống hiến, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, kết nạp đảng viên mới được chú trọng. Từ năm 2018 đến nay, huyện đã kết nạp trên 70 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn huyện là 2.517 người, trong đó có 740 đảng viên nữ, 112 đảng viên người dân tộc thiểu số. Hàng năm, các chi bộ đều tổ chức tốt việc lấy phiếu nhận xét nơi cư trú đối với đảng viên theo Quy định số 76-QĐ/TW về đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ nơi cư trú. Công tác kiểm điểm, tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, chi bộ cơ sở thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Năm 2018, tỷ lệ tập thể thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đạt 100%; cá nhân đạt 94,42%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 15,38%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 61,54%; hoàn thành nhiệm vụ 11,54%; không hoàn thành nhiệm vụ 11,54%.

Toàn huyện hiện có 26 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy và 188 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ cơ sở, huyện đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban thuộc Huyện ủy thường xuyên tham dự sinh hoạt tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Thông qua sinh hoạt chi bộ đã tạo điều kiện để cán bộ lãnh đạo huyện được trực tiếp làm việc, tiếp xúc với cơ sở; trao đổi, lắng nghe các ý kiến của đảng viên và quần chúng nhân dân. Kịp thời định hướng, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc đang diễn ra ở chi bộ cũng như ở địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được quan tâm, chú trọng. Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ huyện kịp thời tham mưu giúp Ban Thường trực Huyện ủy xây dựng đề án hợp nhất các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng như: Ban Tổ chức Huyện ủy - Phòng Nội vụ huyện; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Phòng Thanh tra huyện; thực hiện mô hình Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện… Tham mưu thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND ở 5 xã; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở 1 xã. Tiến hành rà soát tiến tới thực hiện 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.