Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Huyện Vĩnh Lợi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thứ Tư, 02/01/2019 | 16:21

Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi hiện có 26 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 2.510 đảng viên. Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Huyện ủy đã tập trung các giải pháp thực hiện, đặc biệt nhấn mạnh giải pháp về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Bình Tân - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi trao huy hiệu Đảng cho những đảng viên cao niên trong Đảng. Ảnh: X.T

Đồng chí Trương Văn Nhớ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lợi, cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy đã gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành những nhiệm vụ, nội dung cụ thể. Bên cạnh việc yêu cầu từng cá nhân và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chọn những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đăng ký làm theo, Huyện ủy Vĩnh Lợi cũng đã ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; về bảo vệ người đấu tranh chống tiêu cực và xử lý đối với hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tố cáo; về việc bảo vệ đối với tập thể, cá nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vì lợi ích chung. Theo đó, chương trình hành động của cá nhân cán bộ, đảng viên được tập thể cấp ủy, cơ quan xem xét, cho ý kiến và phê duyệt làm căn cứ để cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện. Chương trình hành động của cấp ủy viên các cấp được báo cáo trước tập thể cấp ủy tại hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm xem xét, thảo luận, góp ý và được Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Lợi thẩm định cũng như giám sát việc thực hiện, đảm bảo việc “nói đi đôi với làm”.

Để nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, huyện Vĩnh Lợi cũng đặc biệt quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Riêng năm 2018, huyện đã thành lập 12 đoàn kiểm tra đối với 63 tổ chức đảng, phân công từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách thường xuyên đối với Đảng ủy xã và cấp ủy các cơ quan huyện.

Qua chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đến nay công tác xây dựng Đảng ở Vĩnh Lợi đã chuyển biến tích cực. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy nêu gương không phải bằng những khẩu hiệu suông mà đã thể hiện được qua những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; mô hình “một cửa” được triển khai thực hiện ở huyện và các xã, thị trấn; tinh thần trách nhiệm với công việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng lên. Các thủ tục hành chính tiếp tục được cắt giảm và công khai; thời gian giải quyết thủ tục trên các lĩnh vực được rút ngắn hơn so với quy định.

Nhờ vậy, trong 20 chỉ tiêu đề ra của năm 2018, Vĩnh Lợi có 15 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu đạt - đây cũng là năm đầu tiên huyện có chỉ tiêu vượt kế hoạch nhiều nhất; tăng trưởng kinh tế đạt 6,77%, thu ngân sách vượt chỉ tiêu trên giao...

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.