Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Tạo sự đột phá từ công tác cán bộ

Thứ Hai, 12/11/2018 | 15:57

Bài 2: Bước đột phá từ nội lực

>>Bài 1: Nhìn lại đội ngũ cán bộ

Những thành tựu lẫn hạn chế trong công tác cán bộ của Bạc Liêu thời gian qua đã được nhắc đến và phân tích nhiều trong các hội nghị, các chuyến làm việc của lãnh đạo tỉnh với các địa phương. Điều được trông đợi nhất bây giờ là có một sự đột phá thật sự đến từ nội lực của công tác cán bộ, tạo động lực để xây dựng nên đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có thể đưa tỉnh bật lên một cách mạnh mẽ như kỳ vọng.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo kết luận tại buổi làm việc với Thành ủy TP. Bạc Liêu. Ảnh: H.L

ĐỔI MỚI TỪ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Nếu xem công tác cán bộ là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng thì đánh giá cán bộ được xem là khâu quan trọng nhất trong nhiệm vụ đó. Việc đánh giá không chỉ cho thấy chất lượng của cán bộ mà còn ảnh hưởng đến hàng loạt các hoạt động khác: quy hoạch, luân chuyển, sử dụng cán bộ... Tuy nhiên cũng chính khâu đánh giá cán bộ lại chứa đựng điểm yếu nhất của công tác cán bộ. Thực trạng nể nang, ngại va chạm, sợ phiền phức đã làm cho công tác đánh giá cán bộ chỉ dừng ở mức hình thức mà không đi vào chất lượng thật sự của cán bộ. Nhận thức rõ hạn chế yếu kém này, nhiều cơ quan, đơn vị đã mạnh dạn đổi mới công tác đánh giá cán bộ trên cơ sở dựa vào hiệu quả và kết quả công việc. Thế nhưng phần lớn các cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đơn vị trong tỉnh vẫn duy trì hình thức đánh giá chủ yếu dựa vào cảm tính như trước đây, vì vậy sự đổi mới dù có cũng chỉ rất nhỏ nhoi. Thậm chí ở một số nơi vẫn còn hiện trạng việc đánh giá được thực hiện nhắm vào hướng sử dụng cán bộ, vì vậy chưa phản ánh chính xác năng lực, triển vọng của cán bộ.

Bên cạnh khâu đánh giá cán bộ, công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ cũng được đánh giá là còn tồn tại không ít hạn chế, yếu kém. Nhiều địa phương, điển hình như TP. Bạc Liêu rất chú trọng đến công tác luân chuyển cán bộ từ trên xuống, từ dưới lên hoặc luân chuyển ngang. Nhưng cũng có địa phương luân chuyển rất ít cán bộ diện quy hoạch về cơ sở. Ngay cả trong đội ngũ cán bộ được luân chuyển, không ít người có tư tưởng "giữ mình" nhằm đạt thành tích tốt để quay lại thay vì tạo đột phá nơi cơ sở. Tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương  về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời gian trước, Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận định một số ngành, địa phương chậm rà soát, loại khỏi quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời bổ sung những cán bộ trẻ, có triển vọng vào quy hoạch. Và một thực tế ít được nhắc tới là việc sử dụng cán bộ đúng như quy hoạch vẫn chưa đạt tỷ lệ cao.

Tất cả những yếu kém này phải được khắc phục từ gốc. Đó là đổi mới tư duy trong công tác cán bộ. Phải đổi mới từ việc đánh giá một cách khoa học trên cơ sở định tính nhằm đảm bảo cán bộ được đánh giá một cách toàn diện đến việc mạnh dạn quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực.

BỒI ĐẮP SỰ TÂM HUYẾT CHO CÁN BỘ

Kỷ luật, kỷ cương hành chính được xem là yếu tố đảm bảo cho tính hiệu quả, hiệu lực trong quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Bạc Liêu đã có Chỉ thị 12 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạt được hiệu quả bước đầu. Tuy nhiên, phần lớn cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh lại quan niệm thực hiện nghiêm chỉ thị là đảm bảo giờ giấc làm việc thay vì nâng cao hiệu quả công tác. Vì vậy, thiết nghĩ điều cần làm trước mắt của các cấp ủy, chính quyền là quán triệt được trọng tâm tinh thần của Chỉ thị 12 là nâng cao hiệu lực, tinh thần làm việc hết mình của mỗi cán bộ, công chức, viên chức chứ không phải đảm bảo giờ giấc làm việc mà thái độ phục vụ lại không thay đổi! Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy xác định trong nửa cuối nhiệm kỳ là tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân; chủ động, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nói cách khác, mỗi cấp ủy, chính quyền ở các cơ quan, đơn vị, địa phương phải bồi đắp và phát huy tâm huyết, khát vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Chỉ khi nào mỗi người dân và cán bộ, công chức, viên chức thấy rõ sự đóng góp quan trọng của mình đối với quê hương thì khi ấy Bạc Liêu mới có thể mạnh mẽ vươn lên.

Phát huy nguồn nội lực cũng là vấn đề cần đặc biệt quan tâm. Đã từng có thời gian Bạc Liêu sử dụng chủ trương thu hút nhân tài nhằm tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài. Tuy nhiên, qua một thời gian thực hiện cho thấy đây chỉ là yếu tố bổ sung, nội lực vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Vì vậy công tác đào tạo cán bộ cũng phải thực chất, bám sát vào nhu cầu thực tiễn nhằm từng bước tạo ra một đội ngũ cán bộ đạt yêu cầu về năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực tiễn, không chỉ phục vụ tốt cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà còn nhiều nhiệm kỳ tiếp theo.

...............................................................................................................................................................................................................................

Nâng cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả công tác cán bộ; coi trọng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho lãnh đạo các cấp trong tỉnh; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Rà soát, hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ nhằm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, tạo môi trường, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khâu của công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực trong công tác cán bộ.

(Trích Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Tỉnh ủy về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”)

...............................................................................................................................................................................................................................

THANH LÂM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.