Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

TX. Giá Rai: Hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Hai, 20/08/2018 | 16:57

Với 7 chỉ tiêu vượt, 4 chỉ tiêu đạt và gần đạt, 5 chỉ tiêu có khả năng đạt, chỉ còn 2 chỉ tiêu khó đạt theo nghị quyết đại hội đề ra, Đảng bộ TX. Giá Rai đã đi qua nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020 với những thành quả đáng ghi nhận. Trong đó, việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh từ thị xã đến cơ sở được xem là nỗ lực vượt bậc nhất.

Lãnh đạo tỉnh và TX. Giá Rai kiểm tra các công trình giao thông trên địa bàn thị xã. Ảnh: M.Đ

QUAN TÂM XÂY DỰNG ĐẢNG

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, trong nửa nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng thị xã xanh - sạch - đẹp và văn minh; nâng cao chất lượng các tiêu chí và mở rộng không gian đô thị; chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả giai đoạn 2016 - 2020” để tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh, xứng tầm với một thị xã mới được thành lập. Những nghị quyết sát sườn với thực tiễn phát triển đã đưa TX. Giá Rai đi đúng hướng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thị xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đặt ra.

Trong xây dựng hệ thống chính trị, khâu xây dựng cán bộ đáp ứng được yêu cầu là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy đều rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thị xã gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, TX. Giá Rai đã có được một đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng kịp thời với tình hình mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ cũng như chất lượng hoạt động hằng năm được nâng lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Vai trò của HĐND từ thị xã đến cơ sở ngày càng được phát huy. Bộ máy hành chính Nhà nước từ thị xã đến cơ sở được củng cố, kiện toàn; công tác quản lý và điều hành của UBND các cấp có chuyển biến tích cực. Công tác tiếp dân và giải quyết những vụ việc yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm chỉ đạo; việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã được thường xuyên tổ chức. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong huyện còn thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hơn 110 công trình, phần việc của tập thể, 2.000 phần việc của cá nhân đã đăng ký với tính thiết thực, sát với nhiệm vụ của cơ quan, hầu hết đều đạt hiệu quả cao khi triển khai thực hiện.

TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Để tạo sức bật cho nền kinh tế của một đô thị năng động, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thị ủy Giá Rai đã lãnh đạo tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp để đầu tư trên địa bàn thị xã. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 54 triệu 440 ngàn đồng, tăng hơn 10 triệu đồng so với năm 2015.

Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được tập trung chỉ đạo phát triển toàn diện; từ đó diện mạo nông thôn thay đổi đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ nét. Nông nghiệp Giá Rai đã hình thành và phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và gia tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trong xây dựng đô thị, đến nay, TX. Giá Rai đã cơ bản khép kín quy hoạch chung xây dựng và khu vực trung tâm 3 phường. Văn minh đô thị được đảm bảo bằng việc sắp xếp trật tự mua bán các chợ, đầu tư nâng cấp vỉa hè các tuyến đường chính, triển khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên các tuyến đường nội ô thị xã và một số ngõ, hẻm khu vực nội thị. Để phát huy tiềm năng, lợi thế của thị xã, Thị ủy, UBND thị xã đã tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, nhất là ở lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Nhiều công trình giao thông đấu nối vào các tuyến đường liên tỉnh, huyện đã được hoàn thành, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng của thị xã đồng thời kết nối thị xã với các khu vực lân cận.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng để lại những dấu ấn tích cực qua nửa nhiệm kỳ. Gần 2.000 hộ nghèo được giúp đỡ, hơn 90% trong số đó đã thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã đến nay còn trên 8%, giảm 6,22% so với đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra, để hộ nghèo thoát nghèo bền vững, hằng năm thị xã còn vận động nguồn quỹ An sinh xã hội mua bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo.

Bên cạnh kết quả đạt được, thời gian còn lại của nhiệm kỳ, TX. Giá Rai vẫn còn phải đối mặt với những hạn chế. Kinh tế tuy có bước phát triển nhanh, nhưng chưa thật sự tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có của thị xã; tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; công tác quản lý, điều hành của Nhà nước ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; một số cấp ủy cơ sở đảng chậm đổi mới về phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc còn thụ động; đảng viên vi phạm các quy định của Đảng vẫn còn xảy ra. Vì vậy, kết quả từ nửa đầu nhiệm kỳ sẽ là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu để Đảng bộ thị xã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

THANH LÂM

 

Những nhiệm vụ, giải pháp tập trung trong nửa nhiệm kỳ cuối 2015 - 2020

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

-  Hoàn thành Trung tâm thương mại Hộ Phòng và đưa vào hoạt động; xây dựng mới hệ thống chợ nông thôn, để trở thành đô thị vệ tinh của tỉnh về kinh tế, thương mại và là cửa ngõ, đầu mối giao thương đối với một số địa phương trong tỉnh.

- Đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị hóa, mở rộng không gian đô thị; hoàn thành các tuyến đường ô tô về tới trung tâm xã, các tuyến đường liên xã. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả và có bước đi phù hợp theo quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, nhất là việc chăm lo đời sống cho gia đình chính sách.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ thị xã đến cơ sở; điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ mới.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND các cấp; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu quả hoạt động.

- Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Dân vận, MTTQ, các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tinh gọn, hoạt động có hiệu quả.

 

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.