Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

TX. Giá Rai: Tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp

Thứ Sáu, 08/11/2019 | 14:24

Xác định rõ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Thị ủy Giá Rai đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Theo đó, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Quy trình chặt chẽ

Việc xác định cơ cấu, số lượng đại biểu Đại hội Đảng bộ các cấp của thị xã thực hiện theo hướng: cơ bản giữ nguyên số lượng đại biểu ở khối địa phương như một số nhiệm kỳ gần đây, đồng thời đổi mới cách phân bổ để bảo đảm hợp lý thành phần, cơ cấu, giới tính, dân tộc; tăng số lượng đại biểu ở các ngành, lĩnh vực quan trọng để có từ 1 - 2 đại biểu (không tính đại biểu đương nhiên) nhằm nâng cao chất lượng thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến khi quyết định những chủ trương, chính sách lớn của Trung ương và địa phương.

Riêng đối với quy trình bầu cấp ủy thì các cấp ủy có thẩm quyền xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy. Đại hội Đảng bộ các cấp thực hiện thẩm tra tư cách đại biểu theo quy định. Cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội đối với những nơi có vấn đề phức tạp, nhất là mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Quang cảnh hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015 - 2020) của Thị ủy Giá Rai. Ảnh: T.T

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Giá Rai sẽ chọn Đảng bộ Công an thị xã để thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy. Đồng thời thực hiện đại hội lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới (trừ những nơi trực tiếp bầu bí thư cấp ủy). Kết quả giới thiệu của đại hội là cơ sở để cấp ủy khóa mới tham khảo khi bầu bí thư cấp ủy. Trường hợp giới thiệu của đại hội khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo cấp ủy cấp trên cho ý kiến chỉ đạo trước khi bầu bí thư cấp ủy. BTV Thị ủy đã chọn Đảng bộ xã Phong Tân và 2 chi bộ ngành trực thuộc tiến hành đại hội điểm vào tháng 2/2020; giao mỗi đảng bộ cơ sở ngành, xã, phường chọn một chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội điểm vào giữa tháng 12/2019 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Nhân sự đảm bảo số lượng và chất lượng

Đến thời điểm hiện nay, tất cả các cấp ủy của Đảng bộ thị xã đã cơ bản hoàn thành việc giới thiệu nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác rà soát, giới thiệu nhân sự đều được thực hiện theo trình tự, đúng quy định, đảm bảo số lượng, chất lượng. Giá Rai phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong BTV; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp thị xã) từ 10% trở lên; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, BTV Thị ủy cũng nhấn mạnh việc không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; thực hiện chủ trương không nhất thiết địa phương, ban ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Đồng thời, thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu BTV, số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ và khả năng đáp ứng của cán bộ. Đối với các địa phương và ngành có cơ cấu cấp ủy viên, nhưng chưa chuẩn bị được nhân sự tại chỗ thì BTV Thị ủy, BTV cấp ủy các cấp điều động người đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nơi khác đến hoặc xem xét bổ sung sau đại hội.

Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân TX. Giá Rai đang tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ những bước khởi đầu, tin tưởng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Giá Rai sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.