Tiến tới Đại hội Đảng các cấp

Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh: Nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Thứ Hai, 23/12/2019 | 16:31

Năm 2019, với quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, Bạc Liêu đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo tính thống nhất, vững mạnh gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây cũng chính là nền tảng để tỉnh bứt phá trong tăng trưởng kinh tế đạt mức cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay (10,61%), bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công đồng chí Hồ Thanh Thủy giữ chức Bí thư Huyện ủy Hòa Bình. Ảnh: H.L

Đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo

Xác định xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, Ðảng bộ tỉnh đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện quyết liệt, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh và mỗi cán bộ, đảng viên cam kết bằng văn bản với chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm.

Sau hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng là công tác cán bộ và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Tổ kiểm tra thực hiện Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy ở 60 tổ chức và gần 200 cá nhân, qua đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Với phương châm hành động: “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả", BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang phải triển khai thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "nói đi đôi với làm", "làm việc gì dứt điểm việc đó, có trọng tâm, trọng điểm", "nghị quyết, chủ trương đến đâu, triển khai thực hiện ngay đến đó"; coi trọng hiệu quả công việc, "đeo bám công việc”, làm việc với tinh thần "hết việc chứ không hết giờ". Trong công việc, phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phân công rõ người đảm nhiệm, cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp, định thời gian hoàn thành, phân công người chỉ đạo và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, chú trọng đánh giá hiệu quả thực hiện công việc.

Đột phá trong công tác cán bộ

Nhận định rõ cán bộ chính là yếu tố cơ bản quyết định sự thành công của công việc, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 102 để triển khai thực hiện khâu đột phá trong công tác cán bộ. Theo đó, trong tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, nhất là người đứng đầu, BTV Tỉnh ủy đã bám sát, thực hiện nghiêm túc theo tiêu chí: Bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, nhờ vậy chất lượng cán bộ được nâng lên, hầu hết cán bộ được lựa chọn, bố trí đã phát huy được năng lực, sở trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của các vị trí được phân công phụ trách.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Từ đó đã góp phần trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 với kết quả: hoàn thành 20/20 chỉ tiêu chủ yếu của năm; kinh tế tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay (10,61%), đứng thứ hai khu vực ĐBSCL… Đây sẽ là tiền đề để Tỉnh ủy tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng thời gian tới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.