Tiêu điểm

Đẩy mạnh thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 08/06/2018 | 16:42

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, đồng thời để lập thành tích hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và các ngày lễ lớn của đất nước, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018.   

Tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các điển hình tiên tiến huyện Đông Hải lần thứ 3, giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: M.Đ

Theo đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thi đua đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó, trọng tâm thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về tăng trưởng kinh tế; tăng thu ngân sách; tăng kim ngạch xuất khẩu; giảm hộ nghèo; tai nạn giao thông; phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn; phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội…

Từng cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Từ đó xác định tiến độ đã hoàn thành và đề ra các giải pháp để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong từng nhiệm vụ chính trị từ đây đến cuối năm 2018. Tập trung thi đua thực hiện các chỉ tiêu khó, chưa đạt, thi đua khắc phục những hạn chế yếu kém, xây dựng các nội dung thi đua theo chủ đề, có tiêu chí cụ thể. Chú trọng phát động thi đua và tổ chức cho các tập thể, cá nhân ký kết giao ước thi đua, đăng ký các công trình, phần việc gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thi đua phải gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 1/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, xem đây là một trong những cơ sở đánh giá hiệu quả của phong trào thi đua.

Tập trung triển khai có hiệu quả 3 phong trào thi đua trọng tâm, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay là: phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đẩy mạnh thi đua trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng; đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; phòng chống thiên tai; giải quyết tốt việc khiếu nại, tố cáo của công dân…

Từ kết quả của phong trào thi đua, chú trọng xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

Phong trào thi đua phải phát động sâu rộng, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh tham gia thường xuyên, liên tục, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua thường xuyên với phong trào thi đua chuyên đề, theo đợt; đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 12/CT-TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 1/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm 2018.

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.