Tiêu điểm

Thi đua yêu nước với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”

Thứ Hai, 01/04/2019 | 17:30

Năm 2019 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), năm trọng tâm thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh đã chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phát huy sức mạnh, vai trò của công tác TĐKT trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên tinh thần sáng tạo, bứt phá và hiệu quả, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Tọa đàm giao lưu các cá nhân đạt thành tích cao năm 2018. Ảnh: K.P

Tỉnh phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V. Các cấp, các ngành tập trung phát động thi đua toàn diện trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự chuyển biến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính ở mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời tuyên dương, khen thưởng và tuyên truyền về những tấm gương người tốt - việc tốt để mọi người học tập, noi theo. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi người phát huy khả năng và phẩm chất tốt đẹp để hoàn thành các nhiệm vụ.

Tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, so sánh với các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, có kế hoạch chỉ đạo tập trung và phát động trong cán bộ, nhân dân phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Mỗi địa phương, đơn vị xác định các công trình trọng điểm, các phần việc cần tập trung chỉ đạo. Mỗi tập thể phải đăng ký đảm nhận và phấn đấu hoàn thành nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị, cơ sở.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động phong trào thi đua và có trách nhiệm tổ chức thực hiện. Các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích và kết quả của phong trào thi đua, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để nhân rộng.

KIM PHƯỢNG

Năm 2018, khen thưởng thường xuyên có 321 trường hợp (6 cờ xuất sắc, 66 tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 58 tập thể, 155 cá nhân, 36 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh); khen chuyên đề có 606 trường hợp.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.