Tiêu điểm

Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW: Những hiệu quả tích cực

Thứ Sáu, 14/09/2018 | 15:44

Sau hơn 3 năm đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020, một trong những kết quả đáng ghi nhận là đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Nhiều cấp ủy đảng, chính quyền đã nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền0, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác BHXH, BHYT…

Băng-rôn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp thuốc cho bệnh nhân thuộc diện BHYT. Ảnh: L.D

Đẩy mạnh tuyên truyền về BHXH, BHYT

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21/NQ-TW, thời gian qua, cơ quan BHXH tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương và các cơ quan truyền thông xây dựng nhiều chương trình, thiết kế nhiều chuyên mục nhằm chuyển tải các nội dung về BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động. Trong  đó, nội dung tuyên truyền được thực hiện đúng định hướng, bám sát tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Từ đó, giúp nhân dân nâng cao hiểu biết và ý thức sâu sắc hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH, BHYT…

Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã chủ động phối hợp với đội ngũ làm công tác BHXH trong công tác tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT và an sinh xã hội. Tinh thần, ý thức, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức ngành BHXH ngày càng tốt hơn. Mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, về thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các loại hình bảo hiểm từng bước được nâng lên. Nhận thức của xã hội về vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT đối với sự phát triển và ổn định chính trị - xã hội ngày càng cao hơn. Những quan điểm đúng đắn của Đảng về an sinh xã hội được khẳng định; lộ trình, bước đi của chiến lược BHXH, BHYT đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống người dân, góp phần tăng thêm niềm tin trong xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia BHXH, BHYT trong các tầng lớp nhân dân.

Trong 3 năm qua, BHXH tỉnh đã tổ chức biên soạn và phát hành 100.000 tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình”; cấp phát 12.000 tờ gấp, 2.000 poster “Những điều cần biết khi đi khám chữa bệnh BHYT” cho các cơ sở khám chữa bệnh, hộ gia đình và người dân; in và phát hành 15.000 bìa hồ sơ tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT phát hành rộng rãi đến các đại biểu tại các hội nghị, các lớp tập huấn. Cùng với đó, huy động lực lượng đoàn viên - thanh niên cơ quan diễu hành, cổ động; tổ chức treo băng-rôn, tranh cổ động, pa-nô, áp-phích tuyên truyền về BHXH, BHYT trên các trục đường phố chính của các huyện, thị xã, thành phố, trụ sở các cơ quan BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh…

Số người tham gia BHXH, BHYT tăng

Việc đẩy mạnh và phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền đã tác động tích cực đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Trong hơn 3 năm qua, số người tham gia BHXH, BHYT của tỉnh liên tục tăng. Tính đến tháng 7/2018, số người tham gia BHXH, BHYT là 729.689 người, tăng 10.194 người. Trong đó, số người có thẻ BHYT hơn 729.320 người, đạt độ bao phủ BHYT là 81,27%.

Tuy  nhiên, cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết số 21/NQ-TW cũng còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Đó là một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Sự phối hợp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT ở một số đơn vị, địa phương thiếu chặt chẽ, chưa thật sự hiệu quả. Công tác tuyên truyền, tư vấn chính sách và vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT của mạng lưới đại lý bảo hiểm ở các xã, phường, thị trấn còn hạn chế; việc khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH chưa tương xứng với tiềm năng. Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền có lúc, có nơi còn dàn trải, chưa phù hợp với từng đối tượng; công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 21/NQ-TW ở các xã vùng sâu, vùng xa còn hạn chế…

Tồn tại những bất cập và hạn chế trên là do một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT, xem đây là việc của riêng cơ quan BHXH. Chất lượng khám chữa bệnh của một số cơ sở chưa tốt, nhất là ở tuyến cơ sở, làm ảnh hưởng đến nhận thức, nhu cầu tham gia BHYT của người dân. Cơ chế chính sách BHXH, BHYT còn những điểm bất cập; nhiều quy định chưa được hướng dẫn kịp thời làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền cũng như việc triển khai thực hiện, chưa động viên, khuyến khích người dân tham gia.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21/NQ-TW và đưa công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, tạo nên sự lan tỏa và tác động lớn, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Song song đó, không ngừng đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Chú ý các nhóm đối tượng hiện nay có tỷ lệ tham gia thấp như: người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ, ngoài quốc doanh; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh - sinh viên; hộ gia đình... Đồng thời tiếp tục phối hợp với ngành Y tế địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, chuyển tuyến khám chữa bệnh, triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, giá viện phí mới… Từng bước cải thiện, đổi mới thái độ, tác phong phục vụ người bệnh kết hợp quản lý có hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT nhằm tạo dựng niềm tin trong nhân dân.

Ngọc Trung

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.