Tin tức

Sơ kết công tác triển khai việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ Năm, 08/06/2023 | 16:29

Sáng 8/6, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết, kiểm điểm công tác triển khai việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Đồng chí Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Để triển khai thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 24/9/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đốn đốc, triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Trong đó, xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm và thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện.

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg, Nghị định 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành việc kiện toàn Bộ phận một cửa các cấp, đã xây dựng và đưa vào sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu đúng theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Số lượng dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia ngày càng tăng (chiếm 82,9% tổng số TTHC của tỉnh). Hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được đầu tư.

Có 10 báo cáo tham luận về tình hình, kết quả công tác xây dựng, vận hành hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh do Sở TT-TT chủ công thực hiện; tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử của Sở Tư pháp; tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia  của Sở Công thương, Sở Kế hoạch - Đầu tư; công tác phối hợp với các sở, ban, ngành trong triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ; kết quả giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC của TX. Giá Rai, TP. Bạc Liêu và UBND Phường 3…

Hội nghị cũng phân tích, kiểm điểm làm rõ những vướng mắc, hạn chế liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Cụ thể như công tác công bố, cập nhật TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC đôi lúc chưa được kịp thời; vẫn còn tình trạng niêm yết TTHC hết hiệu lực; một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng chậm trễ trong xử lý hồ sơ TTHC; còn phát sinh thêm TTHC, giấy tờ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC không đúng quy định. Không thực hiện việc gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến có phát sinh còn rất thấp; công tác cải cách TTHC tại các cơ quan giải quyết TTHC chưa thực sự được phát huy, dẫn đến số lượng TTHC được đề xuất rà soát, đánh giá còn thấp, chưa đạt chất lượng theo yêu cầu đề ra. Chức năng tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh chỉ đơn thuần chuyển từ giấy sang điện tử mà không được tái cấu trúc quy trình, chưa có các biểu mẫu điện tử tương tác, chưa thực sự đơn giản, thuận lợi cho người dân; chưa tổ chức số hóa tại Bộ phận một cửa trong tiếp nhận, giải quyết TTHC...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Cận ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các ngành, các địa phương trong thời gian qua, có thể điển hình một số đơn vị, sở, ngành như Công an, Sở Tư pháp. Đồng chí đề nghị các đơn vị, sở, ngành, các địa phương nâng cao nhận thức và quyết tâm hơn nữa, nhất là vai trò của người đứng đầu. Phải xác định cải cách hành chính là hướng đến sự phục vụ người dân; đặt quyết tâm chính trị cao nhất, với khẩu hiệu mới là “Quyết tâm phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp”.

Đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị chấn chỉnh, thực hiện đúng quy định pháp luật trong trong niêm yết, công khai, tiếp nhận, giải quyết TTHC; nghiêm cấm việc tùy tiện yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp các loại giấy tờ không có trong quy định. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC không đúng hẹn. Khắc phục triệt để tình trạng khoán trắng, xem việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC là nhiệm vụ của cán bộ, công chức Bộ phận một cửa các cấp, xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, cơ quan, đơn vị vi phạm.

Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC đối với TTHC đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trên cơ sở đó, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi đối với các TTHC không đáp ứng yêu cầu. Trước mắt, ưu tiên rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC đối với các TTHC có phát sinh hồ sơ từ năm 2021 đến nay. Thực hiện nghiêm quy định cập nhật, trình công bố TTHC, danh mục TTHC; kịp thời thông báo, triển khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Trong đó, vai trò của Sở Thông tin và Truyền thông cần khẩn trương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đáp ứng các yêu cầu, phục vụ tốt công tác đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, tham mưu, trình UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn,… trong quá trình nâng cấp, vận hành chính thức Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, giao thời gian đến tháng 9/2023 phải hoàn thành việc nâng cấp một số tính năng cơ bản.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị rà soát tiến độ thực hiện, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Xác định rõ đơn vị, phòng, ban thực hiện, thời gian hoàn thành, kết quả thực hiện,… đảm bảo thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định 1486/QĐ-UBND và các văn bản liên quan.

Tin, ảnh: K.P

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.