Cải cách hành chính: Hướng đến sự tiện lợi cho dân

Thứ Tư, 14/10/2020 | 16:00

Nhiều năm nay, tỉnh Bạc Liêu luôn xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá, có tác động mạnh mẽ đến toàn xã hội. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của tỉnh từ năm 2012 - 2019 đạt 80,11%, được đánh giá thuộc nhóm tốt.

Kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại cơ sở. Ảnh: M.Đ

NGƯỜI DÂN HÀI LÒNG

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan hành chính nhà nước, tỉnh đã chủ động khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Kết quả, năm 2015 thực hiện khảo sát với 2.850 phiếu và năm 2017 với 2.563 phiếu. Thông qua các cuộc khảo sát, một số tiêu chí được đa số ý kiến của người dân, doanh nghiệp đánh giá tốt. Điển hình như tiêu chí “tiếp cận thông tin TTHC” dễ dàng, “thời gian chờ nộp hồ sơ” nhanh, “trả kết quả giải quyết TTHC” đúng hẹn, “niêm yết công khai TTHC” đầy đủ, rõ ràng. Đánh giá chung về quá trình thực hiện TTHC tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, đa số ý kiến của người dân, doanh nghiệp đánh giá là hài lòng. Điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của cơ quan, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, từ năm 2017 - 2019, tỉnh luôn đạt mức độ đánh giá sự hài lòng từ 80% trở lên.

Đối với việc đơn giản hóa TTHC, qua 10 năm, UBND tỉnh đã phê duyệt rà soát 172 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác rà soát, đánh giá, tỉnh đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đơn giản hóa 172 TTHC (trong đó 152 TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương, 20 TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương). Nhiều kiến nghị của tỉnh về quy định TTHC qua rà soát, đánh giá đã được Bộ, ngành Trung ương ghi nhận, tiếp thu điều chỉnh, sửa đổi, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC. Hiện tại, 100% TTHC sau khi công bố đều được cập nhật dữ liệu điện tử vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia và công khai trên Cổng, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện đúng quy định, đảm bảo yêu cầu về chất lượng.

RÚT NGẮN THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Tính từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết trên 4,5 triệu lượt hồ sơ, hầu hết được giải quyết xong và hoàn trả lại cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định (chỉ có 2 - 5% số hồ sơ trả quá hạn, chủ yếu thuộc các lĩnh vực đất đai, giao thông - vận tải, tư pháp…). Các quy trình, thời hạn giải quyết hồ sơ TTHC được niêm yết công khai, minh bạch, rõ ràng, tất cả các TTHC được tập trung về một đầu mối để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân nhanh chóng. Rút ngắn thời gian ở nhiều lĩnh vực như: cấp giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh không điều kiện, từ 15 ngày rút ngắn còn 3 - 5 ngày, đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ 20 - 47 ngày, rút ngắn còn 7 ngày, cấp chứng minh nhân dân từ 7 ngày còn 3 ngày, thậm chí giải quyết trong ngày.

Việc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã đạt được các mục tiêu cơ bản và từng bước đi vào nền nếp, hoạt động có hiệu quả. Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã chính thức vận hành, thực hiện tốt cập nhật hồ sơ, theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các nơi này, ngày càng giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi, nhanh chóng và dễ dàng hơn khi tiếp cận các dịch vụ hành chính. Từ đó tăng khả năng đánh giá mức độ hài lòng, tin tưởng của Nhân dân dành cho tổ chức, chính quyền, tạo điều kiện cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.