Cải cách hành chính năm 2024: Quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả

Thứ Tư, 31/01/2024 | 16:53

Năm 2024, tỉnh Bạc Liêu quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh. Phấn đấu kết quả Chỉ số PAR INDEX của tỉnh được công bố đạt trên 80%; có 100% các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác CCHC; thực hiện kiểm tra CCHC ít nhất 30% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện.

Trung tâm Hành chính công huyện Phước Long. Ảnh: K.P

Theo đó, hoàn thiện, đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Trung ương và thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặt mục tiêu thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên có chất lượng, hiệu quả; đảm bảo các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, rà soát đều được xử lý 100% theo quy định; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nâng cao ý thức của tổ chức, cá nhân và toàn xã hội.

Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, doanh nghiệp; TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, phấn đấu trong năm, 100% TTHC được công bố chuẩn hóa và được rà soát, làm sạch, bảo đảm chính xác, đầy đủ, đúng quy định khi công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia; ít nhất 80% TTHC có đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến; số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 30%, 20%, 15%; đảm bảo mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 85%.

Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, cấp tỉnh tinh gọn, khoa học, phân cấp quản lý, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đổi mới, cải tiến phương thức làm việc nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước. Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tối thiểu đạt 85%. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm theo quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số tạo nền tảng, cơ sở cho xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp.

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.