Đẩy nhanh tiến độ cải cách hành chính những tháng cuối năm

Thứ Tư, 23/10/2019 | 16:25

Công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong quý 3/2019 được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân. Từ đó, các sở, ngành, UBND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung bám sát Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh.

Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại UBND huyện Hòa Bình. Ảnh: K.P

Quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Xác định việc thực hiện tốt công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, Bạc Liêu đã không ngừng đẩy mạnh công tác CCHC trên nhiều lĩnh vực và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể như, công tác chỉ đạo điều hành CCHC có nhiều chuyển biến tích cực ở các sở, ngành, UBND các cấp; công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, Cục Kiểm soát TTHC. Tỉnh đã đưa vào vận hành chính thức Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện, tập trung các TTHC về một đầu mối để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, bộ máy cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp kiện toàn, tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và phát huy hiệu quả trong công việc; chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng cao; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Một chuyển biến tích cực dễ nhận thấy nữa trong công tác CCHC của tỉnh là đã đưa vào vận hành hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, xã.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, song công tác triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước tại một số sở, ngành, UBND cấp huyện, xã hiện vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là nhận thức của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương về CCHC chưa cao; việc phân công cán bộ, công chức làm nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương còn ít - đa số là cán bộ kiêm nhiệm, không bố trí cán bộ chuyên trách dẫn đến tiến độ triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời; việc bố trí phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có nơi chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định; công tác tuyên truyền, kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện CCHC của các đơn vị, địa phương có nơi chưa thường xuyên...

Đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ

Thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm, tỉnh tập trung phối hợp với Vụ CCHC - Bộ Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính hợp pháp, đồng bộ, thống nhất và khả thi.

Quan trọng nhất là phải đẩy mạnh rà soát, đánh giá các TTHC trên địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc công bố, công khai TTHC, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, tiếp tục đề xuất cắt giảm các TTHC là rào cản trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiến hành triển khai thực hiện thí điểm việc công khai niêm yết TTHC tại trụ sở khóm, ấp, khu vực tập trung dân cư trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã, phường, thị trấn. Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ được giao. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khoa học - công nghệ công lập.

Đi cùng với những nhiệm vụ trên, tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh triển khai thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử, vận hành hệ thống thông tin điện tử từ tỉnh đến cơ sở theo đúng lộ trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh...

Kim Kim

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.