Công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo: Đảm bảo thường xuyên và phù hợp với thực tế

Thứ Hai, 10/06/2019 | 16:07

Trước yêu cầu phát triển trong tình hình mới, Bạc Liêu xác định công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương xem đây là nhiệm vụ chính trị để chú trọng thực hiện một cách thường xuyên, bằng những hình thức đa dạng và phù hợp với tình hình thực tế.

Những năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo được các ngành, các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị, tình hình thực tế địa phương. Từ đó, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Bạc Liêu.
Đơn cử là Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh triển khai hiệu quả chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số; Sở VH-TT-TT&DL thì phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật lồng ghép tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo phục vụ đồng bào Khmer, đồng bào giáo dân. Hay Báo Bạc Liêu chữ Việt và chữ Khmer cũng thường xuyên có bài viết, tin tức phản ánh sự quan tâm, chăm lo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với đời sống đồng bào dân tộc, sự đồng hành của đồng bào trong thực hiện thắng lợi các phong trào cách mạng địa phương.
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019 - 2021. UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo cho các đối tượng, gồm: cán bộ làm công tác dân tộc - tôn giáo; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh; cán bộ thông tin, tuyên truyền cơ sở, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội; chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo; hướng dẫn viên du lịch. 

Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật tuyên truyền công tác dân tộc, các chính sách dân tộc. Ảnh: H.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Vương Phương Nam chỉ đạo Sở VH-TT-TT&DL làm cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này. Đồng thời, xây dựng chương trình thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường soạn thảo tài liệu, phát hành các tờ rơi, sách, áp-phích, băng-rôn, pa-nô tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo; lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền về dân tộc và tôn giáo thông qua các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, du lịch tại các địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống. 
Đối với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, cần tăng cường thời lượng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo; mở thêm các chuyên trang, chuyên mục ngợi ca truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, quê hương Bạc Liêu, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của đồng bào dân tộc, các tôn giáo trong đời sống xã hội. Đặc biệt là tuyên truyền đậm nét những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc và tôn giáo nhằm xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, nhất là mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá trong khu vực.
Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu việc thông tin, tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương; đa dạng hóa hình thức thực hiện, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả cao.
HỮU THỌ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.